NEM MÁGUS

"Baltazár, te nagy mágus! Tudom, hogy szent, isteni Lélek van benned, és nincs olyan titok, amit ne tudnál megfejteni. Magyarázd meg azt a látomást, amelyet álmomban láttam!
(Dániel könyve 4:6; új protestáns fordítás)Romona, egy körülbelül negyvenéves hölgy, aki éppen végzős volt az egyetem filozófia-pszichológia szakán, így panaszkodott nekem: "Manapság annyi misztikus, vallásos látnók, New Age-médium és önjelölt próféta van a világon, hogy fogalmunk sincs már, kiben bízhatunk!" - "Hadd beszéljek neked egy férfiról, aki több mint 500 évvel Jézus földi születése előtt élt!" - válaszoltam neki. - "Miért mennénk vissza olyan messzire? Miért nem hozol fel inkább egy közelebbi példát?" - ellenkezett, de közben láttam arcán az érdeklődést.

Gyorsan kértem a Szentlélek segítségét, és belekezdtem Dániel és Nabukodonozor király történetébe. - "Igen, ez valóban régen történt, de nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy pontosítsunk minden részletet, és bizonyítást nyerjen az, hogy Isten igazsága a sok hamisítvány közül is kitűnik."

Elmagyaráztam neki, hogy Nabukodonozor azért bízott Dánielben, mert hallotta Isten csodálatos szavát egy hatalmas állóképpel kapcsolatosan. A történet Dániel könyve 2. fejezetében található. - "Romona, ez az álom a nemzetek felemelkedését és bukását jövendöli meg - folytattam. - Ellenőrizhetünk minden történelmi információt, és azokból kitűnik, hogy Dániel próféciái sokkal hamarabb feljegyzésre kerültek, mint ahogy az ott leírt események közül az utolsók teljesedtek volna. Az olyan források, mint a holt-tengeri tekercsek és az a híres kézirat, amit Tischendorf gróf talált a Szent Katalin kolostorban, egyértelműen bizonyítják, hogy Dániel könyve valóban hiteles ótestamentumi könyv."

De az Úr nem csak az objektív tényeket szeretné megismertetni velünk. Dániel nem mágus volt, hanem Isten gyermeke, akit betöltött a Szentlélek. Ezért amikor megértette a próféciát, az Örökkévaló nevét áldotta érte. Elismerte, hogy a bölcsesség csakis tőle jött. Dániel áldotta, magasztalta és dicsőítette az Atyát, amikor felismerte nagyságát és mindenható voltát (Dn 2:20—23).
- "Ezt az ismertetőjegyet kell keresned! - tanácsoltam Romonának. - Egy valódi próféta szívében és életében látni fogod, hogy kizárólag az Úrnak ad dicsőséget, és Őt magasztalja fel. Kétségtelen bizonyítékát találod életében annak, hogy őszintén átadja magát Istennek."

Imádság a mai napra
"Uram, add, hogy bizalmamat erősen a Te bölcsességedre és hatalmadra alapozzam!"