ELŐSZÖR NE A HAMISSAL PRÓBÁLKOZZ

"Én, Nabukodonozor király, ezt az álmot láttam, te pedig, Baltazár, magyarázd meg, mert országomnak egyetlen bölcse sem tudta megmagyarázni nekem. De neked tudnod kell, mert szent, isteni Lélek van benned." (Dániel könyve 4:15; új protestáns fordítás)Te nem bajlódsz esetleg Nabukodonozor-szindrómával? A király most vallotta meg harmadjára, hogy azért bízik Dánielben, mert benne Isten Szentlelke van, de bár arról a sok csodáról is bizonyságot tett, amit az Úr érte művelt (Dn 3:32), mégis először saját mágusaihoz és csillagjósaihoz fordult (3:3). A régi szokásokat és hagyományokat, amelyekhez ragaszkodunk, nagyon nehéz megtörni.

- "Ha ez a program sikerül - jegyezte meg az egyik egyházi vezető -, akkor legfőbb dolgunk az legyen, hogy szervezzünk néhány bizottságot, és anyagi forrásokat keressünk." - "Nem tanultuk már meg idáig, hogy a pénz és a bizottságok nem tudják elvégezni helyettünk a munkát? - kérdezte erre egy fiatal lelkész. - Menjünk az Úrhoz imában! Kérjük buzgón a Szentlélek kitöltetését! Talán eltölthetünk pár napot imában és böjtben, aztán figyeljük meg, milyen csodák történnek, mert Isten megáldja alázatos szolgáit! A fiatalembernek igaza volt. A bizottságoknak és a pénzgyűjtésnek is megvan a maguk helye, de azoktól függeni veszélyes szokás, mert Isten az, aki ellát bennünket azokkal az egyszerű eszközökkel, amelyeket a Szentlélek használhat.

- "Amikor fáradt vagyok a túl sok munka miatt, akkor rengeteg kávét kezdek inni - vallotta be egy keresztény hölgy. - De már úgy tűnik, a kávé sem oldja meg a problémáimat." Maria teljesen megdöbbent, milyen hatalmas változások történtek életében, miután részt vett egy - a Szentlélekről szóló - szemináriumon, és megtanulta, hogyan töltsön időt az Istennel való beszélgetéssel, imádsággal és az Ige tanulmányozásával: "Évekkel ezelőtt már hallottam erről, de az utóbbi időben már elhanyagoltam Istent."

Sajnos töménytelen példát látunk a Nabukodonozor-szindrómára. Arra kérlek tehát, a mai nap során vizsgáld meg viselkedési mintáidat, tetteidet, majd fordulj a Szentlélekhez! Ne felejtsd el: először mindig a valódi bölcsesség és értelem forrásához menj!

Imádság a mai napra
"Atyám, Te meg tudod jelenteni az élet legnagyobb rejtélyeinek értelmét is, ezért hozzád fordulok tanácsért, amire most szükségem van!"