KÖSZÖNTÜNK, SZOLGÁK EREJE!

"Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én Lelkemet! (Jóel 2:29)Péter úgy magyarázta a pünkösd napján történt természetfölötti eseményeket, hogy Jóel próféciáját idézte. Az "azokban a napokban" kifejezést úgy értelmezte: "az utolsó napokban" (Apostolok cselekedetei 2:17); más újtestamentumi írók pedig egyetértenek abban, hogy az üdvtörténet utolsó napjait tulajdonképpen a kereszténység egész kora jelenti. A Szentléleknek ez a korszaka pünkösdkor kezdődött, és Jézus második eljövetelekor éri el csúcspontját, amikor "a nap sötétséggé változik, és a hold vérré" (2:20).

A Szentlélek korszakában és a nagy késői eső idején sem fogja minden ember megkapni a Lélek kitöltetését, mert Ő kizárólag azokra árad ki, akik készek Isten szolgálatára. A Lélek gyümölcsei és ajándékai által a menny munkatársai képesek lesznek visszatükrözni Uruk jellemét és neki szolgálni. Ezért újra meg újra bátorítalak arra, hogy mondd el a szolga imáját, amellyel teljesen átadod magad az Atyának. Így minden nap megújíthatod Isten hatalmát az életedben. "Tégy engem olyan szolgává, amilyen Te voltál, Uram!

- "A Szentlélekről szóló szeminárium csodálatos eredményeket hozott gyülekezetünkben! - mesélte Lilia, amikor telefonon felhívott Floridából. - "Tegnap a szombatzáró Istentisztelet végén a lelkész megkérdezte, szeretne-e valaki visszamaradni egy személyes imára. Száznál többen jöttek előre, és több mint egy óráig imádkoztunk együtt. Az emberek rátették a kezüket a betegekre, miközben könyörögtek, és több csodálatos gyógyulás történt. Halkan énekeltünk, és a gyülekezet tagjai nagyon hálásak voltak az elnyert áldásokért."

Lilia Beer többek között emlékeztetett engem néhány személyre, akiket olajjal kentünk meg a szeminárium ideje alatt. - "Egyik betegem nagyon szenvedett a feldagadt lába miatt, amire én nem találtam gyógymódot. Miután megkentük olajjal ezt a hölgyet, nemsokára teljesen meggyógyult, és a tünetek azóta sem tértek vissza. Mások, akik kételkedtek a Szentlélek munkájában, most szintén hasonló tapasztalatokról számolnak be, milyen hatalmasan munkálkodott ma a Lélek a szolgáin keresztül."

Imádság a mai napra
"Uram, köszönöm, hogy ebben az időszakban élhetek, amikor a Te szolgáid csodálatos mennyei erővel tevékenykedhetnek másokért!"


Szólj hozzá!