SEMMI KÉTSÉGÜNK NE LEGYEN EFELŐL!

"Én ellenben megteljesedem az Úr Lelkének erejével és ítélettel és hatalommal, hogy hirdessem Jákobnak az ő vétkét és Izraelnek az ő bűnét." (Mik 3:8)Sok keresztény érzi úgy, hogy a büszkeség szólna belőle, ha elismerné, hogy Jézus vére által üdvössége van, vagy hogy a Szentlélek tölti be őt. Ha erre a kijelentésre csak a fejedet csóválod, próbáld ki, hogy felállsz szombat délelőtt a gyülekezetben, és felteszed a kérdést: "Hányan vannak itt, akik újjászületett keresztények?" vagy "Közületek hányan Szentlélekkel telt hívők?" De álljunk csak meg! Bevallani egy tényt arról, aki vagyok, az nem büszkeség, hanem egyszerűen: realitás.

Egyik Istentisztelet végén megkértem azokat, akik szeretnének bizonyosságot szerezni arról, hogy betölti őket a Szentlélek, maradjanak még ott a teremben. A jelenlévők nagy többsége előre jött, és én kifejtettem nekik, milyen lépések vezethetnek a teljes bizonyossághoz. - "Először kérjétek, hogy a Szentlélek teremtsen bennetek mélységes vágyakozást e tapasztalat után. Azért maradtatok most itt imádkozni, mert ez a szomjúság már ott van bennetek; tehát tekintsétek ezt az első lépésnek. Teljes átadással jöttök hozzá. Ezzel az őszinte vággyal a szívetekben tegyétek meg a második lépést, a hit lépését! Higgyétek, hogy meghallgatta imátokat a betöltésért, kezdjetek hálát adni érte és dicsőíteni Őt, hogy átvette az uralmat teljes lényetek felett! Ezt követően megkapjátok a teljes bizonyosságot, hogy Isten gyermekei vagytok (Róm 8:16)."

Miután énekeltünk és együtt dicsőítettük az Urat, néhányan könnyes szemmel felálltak, és bizonyságot tettek arról, milyen csodálatos ilyen biztosan érezni, ahogyan még sosem tapasztalták meg. Néhány héttel később találkoztam az egyik akkor jelen lévő testvérrel. - "Minden nap megújítom tapasztalatomat a Szentlélekkel! - mondta . - Jézus nagyon közel jött hozzám! Most már tudom, hogy Lélekkel telt keresztény vagyok! Ez egyáltalán nem bűnös önteltség! Sokkal inkább realitás, ami minden nap a miénk lehet!

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, hogy ma is teljesíted életemben Lukács 11:13 ígéretét! Bizonyosan tudom, hogy nekem adtad a Szentlélek ajándékát!"


Szólj hozzá!