KÖSZÖNTÜNK, VALÓDI ERŐ!

"Felelt és szólt nékem mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4:6)Ez az igevers nagyon kedves azoknak a keresztényeknek, akik állandóan a Szentlélekre tekintenek, hogy Ő végezze el azokat a dolgokat, amelyekre emberi gazdagság vagy képesség nem elegendő. Ő a valódi erő (Apostolok cselekedetei 1:8) és a természetfeletti hatalom forrása. Zorobábel az akadályok látszólag leküzdhetetlen hegyeivel nézett szembe, de Isten nyolc látomásban mutatta meg neki, hogy munkája mégis eredményes lesz, mert a Szentlélek együttműködik vele. A Lélek újra templomot épít. Amikor megtérésünkkor szívünkbe költözik, lényünk a Szentlélek temploma lesz (Korintusbeliekhez írt első levél 6:19—20), ez azonban nem az emberi test, hanem maga a jellem, amely a menny dicsőségét tükrözi vissza.

"Szörnyű szégyent hoztam az Úrra! - vallotta be egyik barátom. - Hogyan lehetnék még valaha olyan keresztény, akinek teljesen rendben van a szíve Istennel?" Emlékeztettem őt a Teremtő ígéretére, amit Zorobábelnek tett. - "Csak akkor lehetséges, ha engeded, hogy a Szentlélek végezze a munkát benned. Ne felejtsd el, 'az Úrnak Lelkétől' változunk át (Korintusbeliekhez írt második levél 3:18)." Kérlek, ne csüggedj el az előtted tornyosuló akadályok miatt! Ahogy a jeruzsálemi templom sem azért épült, hogy visszahozza a zsidókat a fogságból, hanem mert már hazatértek, ugyanígy a Szentlélek sem azért dolgozik benned, hogy megmentsen, hanem mert már megmentett, hiszen elfogadtad az örök élet ajándékát Jézustól.

A világ számos pontján vannak csodálatos katedrálisok, amelyek befejezetlenül maradtak évszázadokon keresztül. Amíg egyik részét befejezték, a többi omladozik. Néha én is így éreztem magam, de azután inkább a már elért győzelmekre összpontosítottam, és eszembe jutott, hogy nem szabad megvetnem a kicsiny kezdet napját (Zak 4:10). A munkát, amit elkezdett bennem a Szentlélek, be is fogja fejezni, amikor Jézus eljön. Elismerjük, hogy nem saját munkánk által lett megváltásunk, hanem csodálatos Istenünk ajándéka ez!

Imádság a mai napra
"Drága építőmesterem, kérlek, dolgozz tovább rajtam, hogy egyre teljesebben mutathassam be kezed munkájának szépségét! Kérlek, végezd el a szükséges javításokat, és tedd hozzá még szolgálatomhoz, amit kell!"


Szólj hozzá!