KÖSZÖNTÜNK, KEGYELEM LELKE!

"A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek Lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után." (Zakariás 12:10)Az utolsó előtti igevers, amely az Ószövetségben a Szentlélekről szól, az egyik legtartalmasabb az egész Bibliában! Egy prófécia, amely a Szentlélek kiáradásáról ír - Jézus kereszthalála után. Itt kapcsolódik össze először a Lélek és a kegyelem fogalma. Zsidók 10:29-ben a kegyelem Lelkének nevezi az Ige, és sok újszövetségi hely utal arra, hogy a kegyelmet gyakran úgy értelmezhetjük, mint a Szentlélek hatalmas erejét. Amikor az Apostolok cselekedetei 4. fejezetében a tanítványok megkapták a Lélek kitöltetését, "nagy kegyelem volt mindnyájukon" (10:33). Később az Úr így erősítette Pált: "Ezt mondta nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el." (Korintusbeliekhez írt második levél 12:9)

"Imádkoztam azért, hogy a Szentlélek töltsön be engem - mondta egy fiatalember, de őszinte imájának elsődleges hatása nagyon megzavarta őt. - Képzeld, most rosszabbul érzem magam, mint bármikor! Világosabban látom bűnös voltomat, mint valaha, és nagyon fáj, hogy hogyan bántam Jézussal." Igazán megdöbbent, amikor erre azt mondtam: "Dicsőség az Úrnak! Ezt követően elolvastuk együtt Zakariás 12:10-et, és elmagyaráztam neki, hogy a Szentlélek munkájának első fázisa az, hogy bemutatja nekünk Krisztust, majd rávezet arra is, hogy mély szomorúságot érezzünk, ahogy bűneinkkel átszegeztük drága Megváltónkat.

A kegyelem Lelke nem hagy bennünket sokáig gyászolni. Ahogy Ézsaiás mondja: "Örömnek kenetét [adja] a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett." (Ézsaiás könyve 61:3) Milyen csodálatos Istenünk van! Még amikor bűnösök voltunk, Jézus már akkor megsebeztetett és meghalt azért, hogy lefizesse a büntetést nem csak a mi, de az egész világ összes bűnéért. - "A kegyelemnek és könyörületességnek Lelke - mondtam ifjú barátomnak és neked is, kedves olvasóm - teszi lehetővé számodra, hogy dicsőítsd Istent a megbocsátásért, a megváltásért és a bizonyosságért, hogy Isten gyermeke vagy."

Imádság a mai napra
"Halleluja! Köszönöm, Jézus, amiért készségesen feláldoztad magad azért, hogy nekem részem lehessen az örök élet leírhatatlan boldogságában!"


Szólj hozzá!