A VALÓDI HŰSÉG LELKE

"Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok! (Malakiás 2:15)Miután imádkozó szívvel átvettünk csaknem száz csodálatos ószövetségi igeverset, amelyek a Szentlélekről szólnak, elérkeztünk az utolsó ilyen utalásokhoz. Malakiás könyve több mint négyszáz évvel Krisztus születése előtt íródott, és az azt követő évszázadokra is érvényes üzenetet tartalmazott. Négy olyan évszázad következett ugyanis, amikor a prófétai szó hallgatott, s amelyet Izrael Lélekkel telt maradékának erőben, tisztaságban, várakozással és reménnyel szívében kellett eltöltenie.

Isten nagyon aggódott azért, hogy népe kitartson neki tett hűségfogadalma mellett, és ne csábítsa házasságtörésre a bálványimádás. Ahogy a férjnek kötelessége hűségesnek maradni feleségéhez, az Úr ugyanúgy vágyott arra is, hogy népe hű legyen hozzá. A hűtlenség mindig magában hordozza a büntetést: a szívfájdalmat, a magányt, az önvádat, a fizikai és lelki betegségeket, a családtól és az anyagi javaktól való elszakadás fájdalmát, a bűntudatot és gyászt, az üdvbizonyosság elvesztését. Atyánk ezt nem akarja szerettei számára. Az Ő célja, hogy a Szentlélek hatalma által különleges kincseivé, ékköveivé legyenek (Mal 3:17).

Amikor legkisebb lányom, Sharon még kicsi volt, mindig kincsemnek szólítottam. Most, amikor már ő maga is édesanya, néha emlékeztet engem arra, hogyan becéztem őt, s hogy ez milyen jól esett neki. Engedd, hogy ma a Szentlélek emlékeztessen arra, hogy te is Isten egyik kincse vagy. A lelkek ellensége megpróbálja elrabolni tőled ezt az örömöt azzal, hogy folyton hűtlenségre akar csábítani a mennyel és azokkal szemben, akikkel szoros kapcsolati egységet ápolsz. Engedd, hogy Jézus szeretete és megbocsátása öleljen körbe azzal a bizonyossággal, hogy egységben vagy Istennel!

Imádság a mai napra
"Hűséged végtelen, Uram, hozzám! Köszönöm, hogy megmutattad ma, mennyire különleges vagyok számodra!"


Szólj hozzá!