A SZENTLÉLEK MONOPÓLIUMA

"Ímé, az én szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, akiben az én Lelkem kedvét lelte; Lelkemet adom őbelé, és ítéletet hirdet a pogányoknak." (Máté evangéliuma 12:18)A Szentlélek hatalmas erejű működését könnyű észrevenni. Máté evangéliuma legalább 15 alkalommal idézi vagy utalásban említi Ézsaiás próféciáit, mert így mutat rá arra, hogy a Messiás lenyűgöző munkájára vonatkozó jövendöléseket Jézus teljesíti be. Ezt a Szentlélektől vezetett szolgálatot azonban nem a Megváltó végezte egyedül. Habár Krisztus teljes mértékig Lélekben járt, mégsem állította, hogy a Szentlélek az Ő monopóliuma lenne. A munka zömét a pogányokra bízta, miként ez a jövendölés is említi; követőire, akik pünkösdtől kezdve Lélekkel telve szolgálnak.

Évekkel ezelőtt gyűlést tartott néhány lelkész, mert egy hatalmas evangelizációs sorozatot terveztek városukban. Amikor arról beszéltek, ki legyen az előadó, többen egyetértettek abban, hogy a kiváló és eredményes igehirdetőt, Dwight L. Moodyt hívják meg. Az egyik fiatal lelkész, aki nem túl pozitívan állt a kérdéshez, megjegyezte: - "Szavaitokból arra kell következtetnem, hogy úgy gondoljátok, Moodynak monopóliuma van a Szentlélekre." Mindenki elhallgatott egy pillanatra, de aztán egy másik igehirdető visszaadta a labdát: - "Nem, Moodynak nincs monopóliuma a Lélekre, de a Szentléleknek már monopóliuma van Moodyra." E monopóliumnak köszönhetően Moody szolgálata milliókat nyert meg Jézusnak, mert egész életében Lélekkell telve dolgozott.

Az Üdvözítőhöz, Moodyhoz és az évszázadok során élt, többi Lélekkel telt keresztényhez hasonlóan mi is megnyithatjuk ma életünket a Szentlélek csodálatos monopóliuma előtt. Ebben a szolgálatban az egyéneknek nincsen egyedi kiváltságuk. Ez a legizgalmasabb munka a világon! Mint Isten szolgái és szeretett gyermekei, örömöt találhatunk a szolgálatban és az Ő imádatában, tudván, hogy az Úr rajtunk keresztül valósítja meg a világra vonatkozó prófétai tervét. Éppolyan biztosan részei vagyunk a jövendöléseknek, mint ahogyan Jézus maga is részese volt és ma is az.

Imádság a mai napra
"Ismét teljes átadással jövök hozzád, Uram, és arra kérlek, vedd teljesen birtokba az életemet!"


Szólj hozzá!