KÁROMLÁS A LÉLEK ELLEN

"Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek." (Máté evangéliuma 12:31)A vallási vezetők azzal vádolták meg Jézust, hogy Sátán hatalmával űzi ki a démonokat, és a Megváltó nem vette könnyedén a vádat, mert tudta, hová vezethet ez a gondolkodásmód. Tudta, hogy akik visszautasítják Isten hatalmának teljesen egyértelmű megnyilatkozását, végül annak az oldalán találják magukat, aki soha nem vezeti megbocsátásra és bűnbánatra az embereket, hanem csakis a pusztulásra.

Nem tudom, hogy P. testvér mit követett el, mindenesetre azt írta Ellen White-nak, hogy attól fél: megbocsáthatatlan bűnbe esett. White testvérnő hosszú üzenetben bátorította őt. Elmagyarázta neki, hogy Istenünk szerető és megbocsátó Úr, aki kegyelme által megmenti a bűnbánó bűnöst, és mindig felkínálja számára a hit általi megigazulást. Ezt a csodálatos tényt az atya magatartásával illusztrálta, aki tékozló fia elé futott, mikor az végre hazatért. Ellen White kifejtette P. testvérnek, hogy soha nem szabad Sátán oldalára állnunk azzal, hogy nem hiszünk Isten elfogadó szeretetében, amikor a Szentlélek hatalma által a keresztről sugárzó fénybe jövünk.

Olvassuk most el a levélnek azt a részét, amely Jézus — fentebb idézett - szavaira utal. "P. testvér, azt kérdezed tőlem, vajon elkövetted-e azt a bűnt, amire nincs megbocsátás ebben az életben, és az elkövetkezendő életben sem. A válaszom az, hogy ennek én a legcsekélyebb jelét sem látom! Mi a Szentlélek elleni bűn? Az, ha szántszándékkal Sátánnak tulajdonítjuk a Szentlélek munkáját."

Könnyű, de nagyon veszélyes dolog megítélni a Lélek tevékenységét, bárhol is látjuk annak megnyilvánulásait. Ha az nem illik bele a mi rendszerünkbe vagy eleve kialakított elképzeléseink sorába, akkor hajlamosak vagyunk kijelenteni, hogy az az ördög munkája. A megújulást gyakran azért utasítják vissza, mert alapjaiban rengeti meg az egyházszervezetben jól megszokott status ruguót. Ahelyett, hogy elkövetnénk ezt a hibát, hagyjuk az ítéletet Istenre, és legyünk teljesen nyitottak a Szentlélek és az Ő igazsága előtt szívünkben és életünkben egyaránt!

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts, hogy ne legyek gyors mások megítélésében, viszont mindig készséggel nyissam meg a szívemet a Te Lelked szeretetteljes szolgálata előtt!"


Szólj hozzá!