A MEGNYÍLT ÉG

"Azonnal feljővén a vízből látta az egeket megnyilatkozni és a Lelket mint egy galambot őreá leszállani."
(Márk evangéliuma 1:10) [angolban: "látta az eget felhasadni" - a fordító megjegyzése]Miközben a kis csoportban imádkoztunk, és Márk evangéliumának első verseit tanulmányoztuk, Denise-re mély hatást gyakorolt az a kép, hogy az égbolt mintha kettészakadt volna azért, hogy a szelíd galamb leszállhasson. - "A hasadás hangja nekem nagyon drasztikusnak tűnik! - jegyezte meg. Páran a csoportban életünkben először figyeltünk fel erre. Úgy hatott a jelenet, mintha a galamb áttört volna egy láthatatlan falat, vagy ahogy a kiscsibe feltöri a tojáshéjat. - "Gondoljunk más esetekre is, amikor ilyen hasadás történik az egyház korai szakaszában! - javasoltam.

A csoport egyik tagjának eszébe jutott, hogy Jézus szolgálatának végén is szakadt valami. "A templom kárpitja fölétől aljáig kettéhasadt." (Márk evangéliuma 15:38) Valaki más a Szentlélek szolgálatára gondolt, amely gyakran egész városokat osztott meg: "A város lakossága megoszlott: némelyek a zsidókkal tartottak, mások az apostolokkal." (Apostolok cselekedetei 14:4; a Szent István Társulat fordítása)

Következő héten, amikor a csoport találkozott, Denise alig tudta kivárni, hogy elmondhassa, mit fedezett fel az otthoni Biblia-tanulmányozás közben. - "Jelenések 6:14-et olvastam - kezdte. - Ott azt találtam, hogy Jézus második eljövetelekor újra szétnyílik majd az ég. Figyeljétek csak az Igét: 'Az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttatott.'"

"Milyen tanulság van ebben számunkra ma?" - kérdeztem. Joe mindig készen áll a gyors válaszokkal. - "Amikor a Szentlélek behozza Krisztust az életünkbe, akkor elszakadunk az önzéstől és a bűntől. Néha sajnos szakadást idéz elő a gyülekezetekben, családokban és barátságokban is. Kiszakadunk laodiceai önelégült letargiánkból. Szakítunk a kudarcokkal, Sátán uralmával, és megismerjük a győzelmet Jézusban. Hála ezért az Úrnak!

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, hogy nemcsak a szakítás szolgálatát bízod ránk, hanem a gyógyításnak és megsebzettek bekötözésének munkáját is!"


Szólj hozzá!