ELLENSÉGÜNK A LÁBUNK ALATT

"Hiszen Dávid maga mondotta a Szentlélek által: Mondta az Úr az én Uramnak: ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul." (Márk evangéliuma 12:36)Sonnának rengeteg problémája akadt a munkahelyén az egyik felettesével, aki úgy tűnt, olyan nehézzé akarja tenni napjait, amennyire csak lehet. Egyik este a kis csoportban Sátán támadási stratégiáiról beszélgettünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy az ellenség bizony sokféleképpen akarja megnehezíteni a keresztények életét. - "Én nagyon sok támadást kapok - vallotta be Sonna. - Már olyan dühös és csalódott vagyok, hogy arra jutottam, fel fogok mondani."

- "A siker egyik titka az, ha Jézus uralmát elismerjük az ellenség támadásai közepette! - mondtam neki, és arra is emlékeztettem, hogy a valódi ellenség nem az irodavezető, hanem a gonosz serege. - Amikor jön a támadás, akkor ahelyett, hogy dühöngéssel vagy sírással reagálnál, vonulj el gyorsan egy félreeső helyre, ahol hangosan kimondhatod, hogy te hiszel Istenben, legfőképpen pedig Jézus Krisztus hatalmában."

Ez volt az őskeresztény egyház hitvallásának is a célja. Az egyik - legkorábbról ránk maradt - szöveg, az Apostoli Hitvallás így hangzik: "Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet."

Amikor a munkahelyén újra nehéz helyzetbe került, Sonna követte a tanácsomat, majd izgatottan számolt be a fejleményekről: - "Azt éreztem, hogy béke és nyugalom költözik a szívembe. Nem volt drámai fordulat, inkább szelíd melegség és biztonság. Jézus uralmáról szóló hitvallásom megerősített engem, és leverte az ellenség támadását. Most már képes vagyok folytatni a munkámat, hiszen tudom, hogy azt a Szentlélek erejével teszem."

Imádság a mai napra
"Minden ellenségem előtt örömmel és határozottan vallom meg, hogy Te vagy az én Uram és Istenem!"


Szólj hozzá!