A KERESZTÉNYEK FOGSÁGBAN

"Mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok; mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek." (Márk evangéliuma 13:11)Habár sajnos a megbízható statisztikai adatok alapján évente mintegy félmillió keresztényt ölnek meg hitükért, a világon élő többi, egymilliárd hívőnek sosem kell Jézusról vallást tenni ellenséges bírák előtt. Ám még mielőtt kényelmesen hátradőlnénk karosszékünkben, jól tesszük, ha eszünkbe véssük, hogy a lelkek ellensége nem enged el bennünket egykönnyen! Mindnyájunkat leállított már a gonosz csendőrsége. Azok a keresztények, akik nem engedték, hogy a Szentlélek megdorgálja helyettük is a kísértést, és kimondja a hitvallást Jézus nevére, ők bizony ott vesztegelnek a bűn és a lelki sötétség börtönében.

Quin Sherrer és Ruthanne Garlock elmondják Pauline történetét, aki folyamatosan küzdött a vásárlási mániával. A kényszeres viselkedés kötelékét azonban végül sikerült megtörnie, amikor engedte, hogy a Szentlélek szóljon rajta keresztül.

Miután megvallotta bűnét, Pauline hangosan kijelentette: "Sátán, neked nincs helyed többé az életemben, nem kelthetsz bennem vágyakat olyan dolgok után, amikre nincs is szükségem. Megtagadom ezt a bálványt, és kijelentem, hogy Jézus Krisztus hatalma ledöntötte ezt az erődöt. A vásárlási kényszer nem fog többé uralkodni rajtam. Felismertem, hogy ez a függőség öröklött gyengeség, de én a Megváltó vére által szakítok ezzel." Azután így imádkozott: "Mennyei Atyám, átadom neked ezt a területet is, és bízom abban, hogy eltávolítod az életemből ezt a függőséget. Köszönöm, hogy Szentlelked hatalma által és Igéd útmutatásai szerint engedelmesen és győzelmesen tudok élni. Téged és egyedül csak téged választalak életem Urának. Jézus nevében ámen! Dicsőség legyen Istennek azért, hogy ez a bűn nem tudta többé fogságban tartani Pauline-t!

Imádság a mai napra
"Uram, ma is reád támaszkodom, és tőled kérem a szavakat, mit is mondjak, amikor a kísértés kényszerítő erői támadnak."


Szólj hozzá!