KÖSZÖNTÜNK, ELJÖVENDŐ JELEK!

"Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezüket, és meggyógyulnak." (Márk evangéliuma 16:17-18)Amióta csak léteznek keresztény hívők, ezek a jelek egyértelműen megmutatkoznak az egyházban. Úgy tűnik, ez Jézus ígéretének esszenciája. Többen kétségbe vonták ezt az álláspontot azt állítva, hogy Márk evangéliumának ezek a versei nem is szerepeltek az Újtestamentum legmegbízhatóbb kézirataiban. Bár az valóban igaz, hogy az ókori történész, Euzébiusz és a latin nyelvű Szentírás avatott tudósa, Jeromos szintén kétségbe vonták ennek a szakasznak az ihletettségét, amely a Codex Vacticanusbzn és a Codex Sinaiticusbun nem is szerepel; azonban a többi fontos kézirat és az ókori keresztény írók autentikusnak ismerték el. Egy mai tudós szavaival élve: "Ez a rész híven kifejezi a korai egyház tapasztalatát és várakozását."

Mások, mint például Szent Ágoston is (észak-afrikai püspök, Kr. u. 354-430) azt állították, hogy a Szentlélektől származó, természetfeletti jelek nem folytatódtak az egyház I. századbeli megalapítása óta. A történelem azonban bizonyítja, mennyire nem állta meg a helyét ez a megállapítás. Sőt, magának Ágostonnak is meg kellett változtatnia ezen véleményét, miután két év leforgása alatt több mint 70 jel történt saját szolgálati területén! A csodálatos események mindegyikét gondosan dokumentálták. A feljegyzések között olvasható, hogy emberek gyógyultak meg paralízisből, emlőrákból, vakságból, démoni megszállottságból, sőt, volt, akinek a sérve múlt el maradéktalanul.

Ellen White, aki a Szentlélek hatalma sok-sok csodájának volt tanúja, Márk 16:17-18. verseit idézve ezt írta: "Krisztus ígérete olyan messzire ér el, amilyen távolságra szól a megbízása. Természetesen nem minden hívő részesül minden ajándékban. A Lélek különbséget tesz: 'osztogatván mindenkinek külön, amint akarja' . Az evangéliumnak ma is megvan ugyanez a hatalma. Vajon miért ne kellene nekünk ugyanezen eredményekről tanúbizonyságot tennünk?"

Krisztus igazi tanítványaként nincs okunk arra, miért ne láthatnánk akár ma is Márk evangéliuma 16. fejezete 17-18. versének teljesedését saját szolgálatunkban! Kétségtelen, hogy olyan korban élünk, amikor Isten ismét hatalmas csodákkal fog meglepni bennünket!

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Atyám, a jeleket, amelyek evangéliumodat kísérik, nem olcsó mutatványként, hanem a Te végtelen hatalmad bizonyítékaként!"


Szólj hozzá!