A MISZTIKUS FOGANTATÁS

"Felelvén az angyal mondta néki: A Szentlélek száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is, szentnek hívatik, Isten Fiának." (Lukács evangéliuma 1:35)Évszázadokon át minden izraelita fiatalasszony azért imádkozott, bár ő lehetne a Messiás édesanyja. Nos, Jézus még testtélétele előtt, a Szentháromság második személyeként meghozta nagyszerű döntését arról, ki hordozza Őt magában, mint aprócska, megtermékenyített petesejtet; kinek a méhében fejlődjön embrióként, majd magzatként; ki szülje meg Őt Betlehemben; majd kísérje nyomon növekedését és felnőtté válását két-három évtizeden át. Mária lett az az áldott leány, akire a választása esett; majd a Szentlélek kezdeményezte és felügyelte az egész folyamatot. Mária és Jézus egyaránt szenvedtek a születés körülményei miatti állandó gyanakvástól és megbélyegzéstől. A születés körülményei igen komoly befolyással lehetnek az élet alakulására.

Az Egyesült Államok egyik modernkori elnöke így nyilatkozott jelképesen az amerikaiak kedvenc sportjának, a baseballnak a szakkifejezéseit felhasználva: "Én olyan kiváltságosnak érzem magam, mintha eleve a pálya harmadik bázisában születtem volna, és egy tripla ütésem lenne." Másoknak viszont úgy indul a története, mintha már a kezdet kezdetén kiejtették volna őket a játékból. Emlékezz azonban arra, bárhová helyezett is születésed a társadalmi-gazdasági ranglétrán, hogy a kereszten és a sírban mindenki egyenlő helyet foglal el! Nicolaus Ludwig von Zinzendorf gróf fiatal nemes volt, Dávid testvér pedig szegény vándor ácsmester. Mégis a XVIII. századi Szászországban, ők ketten testvérekké lettek szívükben és az Úr hatalmas szolgálatában. Hitüket és csodálatos lelki újjászületésüket sokan kigúnyolták, beleértve az egyházi vezetőket is, de a Szentlélek hatalma képessé tette őket, hogy útjára indítsák a morva testvérek missziós mozgalmát, ami milliók életét változtatta meg.

Imádság a mai napra
"Mint ahogy a teremtéskor és Jézus testtélételekor tetted, arra kérlek, Szentlélek, árnyékold be az én életemet is természetfeletti hatalmaddal, hogy megmaradhassak abban a bizonyosságban: én Isten gyermeke vagyok!"