A LÉLEK ÁLTAL SZÓL

"Zakariás, az ő atyja beteljesedett Szentlélekkel, és prófétált mondván:
Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét." (Lukács evangéliuma 1:67-68)Amint közeledett 1895. május 25-e, Ellen White azon tűnődött, vajon hogy tud majd beszélni a tervek szerint az ausztráliai North Fitzroy-ban szervezett Istentiszteleten, hiszen súlyos megfázás és rekedtség gyötörte. Mindenesetre elhatározta, hogy komolyan elkezd könyörögni az Úrhoz, és igényelte is magának Lukács evangéliuma 11. fejezetében található ígéretet. "Kérjetek és megadatik néktek... mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik." (Lukács evangéliuma 11:9, 13) Hitte, hogy Isten beteljesíti rajta ígéreteit, ezért kiválasztott egy igeszakaszt prédikációja alapjául, de amikor felállt beszélni, az Örökkévaló mintha kitörölte volna elméjéből azt a részt, helyette a Szentlélek arra ihlette, hogy Isten kegyelméről beszéljen Péter 2. levelének 1. fejezete alapján. Így tett bizonyságot erről: "A Szentlélek segítsége által képes voltam tisztán, világosan, hatalommal szólni az Igét. A beszéd végén késztetést kaptam Isten Lelkétől, hogy előrehívjam mindazokat, akik vágytak arra, hogy teljesen átadják magukat az Úrnak." Valamivel többen, mint harmincan mentek előre, közöttük az A. fivérek feleségei is. Ezek a hölgyek mindaddig elutasították a Szentlelket, de most teljesen átadták szívüket Istennek.

Ellen White fia nagyon meglepődött, hogy édesanyja ilyen váratlan felhívást intézett a hallgatósághoz, hiszen rajta kívül nem voltak jelen lelkészek, akik imádkozhattak volna az előre siető személyekkel. A Lélek ekkor profetikus erővel töltötte be Willie-t. Ellen White ekként ír a jelenetről: "Soha nem hallottam őt nagyobb erővel és mélyebb meggyőződéssel megszólalni, mint akkor. Odahívta Faulkhead és Salisbury testvéreket, és mindnyájan letérdeltünk imádkozni. Fiam vezette az imát, és bizonyára Isten adta szájába a szavakat, hiszen úgy imádkozott, mintha a Mindenható előtt térdelne." Ne lepődj meg, ha ugyanaz a Lélek, aki Zakariáson, a White család tagjain és a két ausztráliai testvéren keresztül tudott szólni, téged is kiválaszt, hogy ma általad beszéljen!

Imádság a mai napra
"Uram, áldalak téged, amiért képessé teszel arra, hogy Lelked hatalmas ereje által imádkozzak és beszéljek!"