A BOLDOG ADAKOZÓ

"Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik." (Lukács evangéliuma 11:13)Amikor egy bűnös megtér, és elfogadja Jézust Megváltójának, akkor kapja meg először a Szentlélek ajándékát, hogy az a szívében lakozzon (Rrn 8:9-11; Ef 1:13; Ez 36:26-27). A legtöbb keresztény azonban nincs tudatában annak, hogy megtérésekor szívébe beköltözik a Szentlélek, és nagyon keveset tud róla. Amikor azonban megismerik Őt, és tudatosan befogadják, akkor ez az ajándék olyan hatalmas örömöt jelent nekik, hogy újra meg újra vágynak annak megtapasztalására. A Lélek csak akkor képes elsöprő erővel munkálkodni, ha megkérjük erre. Ezt úgy tehetjük meg, hogy testünk templomát minden nap a teljes irányítása alá rendeljük (Korintusbeliekhez írt első levél 6:19-20).

Jézus Krisztus az imádságról tartott legrészletesebb tanításában arra utasít bennünket, hogy újra és újra fogadjuk be a Szentlelket. Először is arra oktat, hogy kérjük: "mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként" (Lukács evangéliuma 11:3). Másodszor elmondja annak az embernek a történetét, aki éjfélkor könyörgött a barátjának, hogy adjon neki három kenyeret, és hitte is, hogy megkapja. Végül pedig a 9., 10. és 13. versek eredeti görög szövegében az igék jelen idejű alakja arra enged következtetni, hogy erre bátorított a Megváltó: "Folyamatosan kérjetek, keressetek és zörgessetek, és kaptok! Ma kértél már? Ha nem, akkor nosza, és holnap is ugyanígy kérj! Néha előfordul, hogy amikor a gyerekek sokat könyörögnek, szüleik rájuk ripakodnak: "Ugyan, ne bosszants már! Isten azonban éppen az ellenkezőjét teszi. Ő erre bátorít: "Kérj újra meg újra! Minden nap egyre többet és többet szeretnék adni neked Szentlelkemből!

Imádság a mai napra
"Igen, Uram, ma újra kérem tőled csodálatos ajándékodat: barátomat, vigasztalómat, erőm forrását, a Szentlelket. Köszönöm, hogy meghallgatod imámat, és válaszolsz rá!"