JÉZUS MEGKERESZTEL

"Én nem ismertem Őt; de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nékem: Akire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szentlélekkel" (János evangéliuma 1:33)Szentlélekkel egyetlen emberi lény sem tud alámeríteni, csakis Jézus. Ahogyan a víz általi keresztség az újjászületés tapasztalatának külső jele, ugyanennek mintájára elmondhatjuk, hogy a Szentlélek általi keresztség annak dinamikus bizonyítéka, hogy a Lélek a maga teljességével jelen van a keresztény életében, aki megtérésekor befogadta Őt szívébe. A hívők, akik megkereszteltetnek a Szentlélekkel, bizonyossággal tudják, hogy ez megtörtént, és azok szintén, akik látják életükben a Lélek új gyümölcseit és ajándékait. A teológusok gyakran vitáztak már arról, hogy a Szentlélek keresztsége vajon egyszeri alkalom, vagy sokszor megtörténhet minden keresztény életében. A Biblia egyértelműen tanítja, hogy Isten újra és újra betölthet bennünket Lelkével.

Tetszik nekem a Szentlélek keresztségére vonatkozó magyarázat, amit R. A. Torrey, a Moody Biblia-intézet egykori igazgatója írt le az egyik könyvében: "Azonban ha a ''Szentlélekkel való megkeresztelkedés' kifejezést első tapasztalatunkra korlátozzuk, legyünk sokkal biblikusabbak, és helyesebb lenne egy keresztségről és több betöltekezésről beszélnünk. Az a véleményem, hogy amikor valaki a Szentlélekkel való új és friss keresztségéről beszél, ami arról a nélkülözhetetlen igazságról szól, hogy újra és újra be kell töltekeznünk a Lélekkel, nem kellene a pontos megfogalmazáshoz ragaszkodnia, ami miatt szem elől téveszti azt az igazságot, hogy igenis szükséges az ismétlődő betöltekezés."

Imádság a mai napra
"Uram, mivel keresztény vagyok, dicsőítelek téged ma reggel is azért, hogy teljesen alámerítesz engem Szentlelked jelenlétébe és szeretetedbe!"