ÚJJÁSZÜLETÉS VÍZTŐL ÉS LÉLEKTŐL

"Felelt Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől,
nem mehet be az Isten országába."
(János evangéliuma 3:5)Sokan gyakran dicsekszenek nemesi származásukkal. Ha elég messzire vezetjük vissza családfánkat, legtöbben rátalálhatunk egy-egy híres személyiségre, végül persze első ősünkre, Ádámra. Tőle mindannyian kaptunk egy örökséget - a bukott emberiség osztályrészét (Rómaibeliekhez írt levél 3:23; 5:15-19). Jézus azonban azért élt és halt meg e Földön, hogy mindenki új részt nyerhessen: mint Isten családjának tagja az örök élet ajándékát (6:23; 8:9-16). Ahhoz, hogy a menny gyermekei között lehessünk, Krisztus szavai szerint újjá kell születnünk. Ez az újjászületés azonban nem "vérből", vagyis nem Ádám vérvonalából történik. Az újjászületés teljes egészében Isten Lelkének munkája (János evangéliuma 1:13; 6:63).

Charles W. Colsont hét hónapot töltött börtönben. Büntetésének leülése után elindította a Börtönmissziós Szolgálatot. Figyeljük meg, miként beszél Colson kezdeti tapasztalatáról, amikor átélte a víztől és Lélektől való újjászületést: "Érezni kezdtem a felszabadulás csodáját! Különös módon azt érzékeltem, hogy a víz nem csak az arcomon folyik lefelé, hanem áthullámzik egész testemen, megtisztít és lehűt. Akkor mondtam el életem első imáját: 'Isten, én nem tudom, hogyan találhatok rád, de megpróbálom! Jelen pillanatban nem sokat érek, de valahogy át akarom adni magam neked!' Nem tudtam, mit is mondhatnék még, ezért csak ezt ismételgettem újra és újra: 'Fogadj el!' " Ha még eddig nem tetted volna meg, add meg ma a lehetőséget Istennek, hogy megajándékozhasson az újjászületés tapasztalatának örömével!

Imádság a mai napra
"Atyám, dicsőítlek téged azért, hogy Jézusban enyém lehet az a teljes bizonyosság, hogy új életem van a Te csodálatos családodban!"