A MÉRTÉK NÉLKÜL ADOTT LÉLEK

"Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket." (János evangéliuma 3:34)Nagy a kísértés, hogy azt higgyük, aki beteljesedett a Szentlélekkel, az mind mérték nélkül kapta meg ezt az ajándékot. A "mérték" szó hallatán talán először a "méter" jut az eszünkbe, ami pedig azt jelenti: pontosan kimért mennyiséget adunk valamiből. Vajon Isten oda tudja ajándékozni a Szentlélek teljesen korlátlan jelenlétét és hatalmát bárkinek is? Mintha azt kérdeznénk, van-e olyan vödör a világon, amibe belefér a Csendes-óceán összes vize. Egymillió vödröt is teletölthetnénk az óceán vizével, de még akkor is több víz maradna a helyén, mint amennyit a Föld bolygó felszínét beborító összes vödör befogadhatna. János 3:34. versének szövegösszefüggése egyértelműen mutatja, hogy ezek az igehelyek Jézusról szólnak. Ő az egyetlen, aki mérték nélkül kapta meg a Szentlelket, hiszen "őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg" (Kol 2:9). Egyedül Ő az Úr dicsőségének visszatükröződése "és az Ő valóságának képmása". A Megváltó az, "aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget" (Zsidókhoz írt levél 1:3).

Mindezt figyelembe véve fontos, hogy minden Lélekkel telt keresztény emlékezzen Pál tanácsára, amelyet a római hívőknek adott. Mielőtt beszélt volna nekik a Szentlélek csodálatos ajándékairól, amelyeket kaptak, emlékeztette őket, hogy a hitnek mindnyájan csak bizonyos mértékét kapták meg, ezért ne képzeljék magukat bölcsebbnek, mint amilyenek (Rómaibeliekhez írt levél 12:3). Sajnos nagyon szomorú, hogy a Lélekkel telt keresztények gyakran úgy viselkednek, mintha ők alkotnák a "lelki elitet". Pál apostol semmiképpen nem becsülte le a Lélek kenetének szerepét a hívők életében. Sőt, arra intett bennünket, hogy teljesedjünk be Szentlélekkel (Efézusbeliekhez írt levél 5:18). Viszont hangsúlyozta, hogy tartsuk szem előtt: habár Isten elérhetővé tette számunkra a Szentlélek hatalmas erejét, de neki ezen túlmenően is olyan végtelen erőforrásai vannak, amilyeneket mi jelen életünkben felfogni és megtapasztalni sem vagyunk képesek. A lényeges kérdés az: átadtuk-e magunkat az Úrnak "mérték nélkül"? Ha igen, akkor az Örökkévaló a befogadóképességünk határáig képes megtölteni minket erejével!

Imádság a mai napra
"Uram, teljesen átadom most neked az életem, hogy ma a Szentlélek kizárólagos uralma alatt élhessek!"