ÉLET VAGY HALÁL?

"A Lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit:
a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Lélek és élet."
(János evangéliuma 6:63)Mielőtt megértette volna, mit jelent a Szentlélekkel való betöltekezés, a híres bostoni prédikátor, A. J. Gordon a lelki halállal küzdött szolgálatában és gyülekezetében egyaránt. Vajon tudsz azonosulni elkeseredésével, amiről életrajzában ír, valamint azzal, ahogyan önerőből próbált életet lehelni a közösségbe? "Jól emlékszem még azokra a napokra, amikor teljes elkeseredésemben a végsőkig feszítettem erőmet. A hallgatókat megtérésre és Krisztus nevének megvallására akartam rábírni, ezért hatalmas energiát öltem bele, hogy alaposan elkészítsem a prédikációt. hogy mondataim még erőteljesebbek legyenek, és még hatásosabban tudjam előadni. Majd jött mindig a nagy csalódás, hogy alig néhány személy tért meg annak a beszédnek a hatására, aminek elkészítése egy egész heti kimerítő munkámba került. De figyelmemet az imaórákra fordítottam, mint a problémák másik lehetséges forrására, hiszen olyan kevesen jártak, a többiekben pedig még hajlandóságot sem láttam arra, hogy részt vegyenek az alkalmakon. Következő vasárnap dörgedelmes prédikációt kell tartanom, és latba kell vetnem a még megengedhető legélesebb kifejezéseket is! íme: egy fővel sem lettek többen a résztvevők, ráadásul a spontán imák és bizonyságtevések helyett olyan néma csönd volt, ami már szinte a rosszindulatú makacssággal volt egyenértékű!"

A. J. Gordon számára ez a folyamat a teljes kiégéssel ért véget. Miközben a legnagyobb mélységben vergődött, történt egyszer, hogy dr. Gordon kipillantott dolgozószobája ablakán, és megfigyelte, milyen finom vezetékekkel kapcsolódnak a villamos kocsijai a fölöttük haladó magasfeszültségű kábelekhez. Abban a pillanatban döbbent rá, hogy neki is így kell összekapcsolódnia a Szentlélek végtelen hatalmával, mint lelki életének forrásával. Ezután már nem ő akarta használni Isten Lelkét saját erőfeszítéseihez, hanem teljesen alárendelte magát neki, hogy használja őt. Az eredmények igen drámaiak voltak, nem csak a bostoni gyülekezetben, de tágabb körben végzett szolgálatában is.

Imádság a mai napra
"Atyám, ma világosan látom, hogy legbuzgóbb munkámban sincs élet akkor, ha nem kapcsolódom össze Lelked erőforrásával."