A NYITOTT FORRÁS

"Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek,
mivel Jézus még nem dicsőült meg." (János 7:39; új protestáns fordítás)Úgy tűnik, az Ótestamentum idején a Szentlelket úgymond "kölcsön" kapták azok, akiknek hatalmára volt szükségük. Ideiglenesen vehették igénybe. Jézus azonban megígérte, hogy közeleg az idő, amikor a Lelket állandó társként fogják kapni követői. Ahogy Péter mondta pünkösdi beszédében: a Szentlélek rendelkezésére áll mindazoknak, akik elfogadják az Úr hívását, és Isten családjának tagjai lesznek (Apostolok cselekedetei 2:38-39). A Szentlélek az életem része lesz mindaddig, amíg úgy döntök, hogy Isten gyermekeként élek (Rómaibeliekhez írt levél 8:9). A Szentlelket sosem kell lecserélnünk egy újabb modellre. Ő mindig sokkal korszerűbb, mint a tavalyi széria.

Mikor Krisztus megdicsőíttetik egy keresztény életében, akkor az Úr Lelkét is megkapja, mint egy csodálatos barátot. Történelmi vonatkozásban ez akkor történt meg, amikor Jézus felment Atyja trónjához, és elfoglalta dicsőséges helyét, mint a Szentháromság tagja (János evangéliuma 17:5; Csel 2:33-36). Személyes életünkben akkor történik meg az Üdvözítő megdicsőülése, amikor elfogadjuk Öt Megváltónknak. Jézus azért imádkozott, hogy Ő dicsőíttessék meg mindazok életében, akik hisznek benne; és ez nem más, mint a Szentlélek munkája a hívők szívében (János evangéliuma 17:9-10; 16:14).

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, a Lélek csodálatos ajándékát, amely képessé tesz, hogy ma is érted éljek és dolgozzak!"