"NAGYOBBAKAT IS CSELEKSZIK.."

"Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek."
(János evangéliuma 14:12)
Milyen megdöbbentő és zavarba ejtő ígéret! Jézus arra utal, hogy a hívők is megcselekszik majd ugyanazokat a dolgokat, amiket Ő, sőt még azoknál is nagyobbakat. Mennyire valószínűtlennek tűnik az a lehetőség, hogy bárki felülmúlja a Messiás szolgálatának minőségét vagy arányait! Milyen munkát lehetne végezni, ami nagyobb jelentőségű annál, hogy Krisztus sokakat gyógyított meg gyengeségeikből, betegségükből, másokat pedig gonosz lelkek hatalmából szabadított meg? Jézus nem csak a vakoknak adta vissza látásukat, a süketeknek a hallásukat és a bénáknak a járás képességét, nem csak a leprásokat tisztította meg, de halottakat is támasztott, és hirdette az evangéliumot a szegényeknek (Lukács evangéliuma 7:21-22).

A legtöbb Biblia-tudós egyetért abban, hogy a "nagyobb dolgok" kifejezés azoknak a cselekedeteknek a mennyiségére és földrajzi kiterjedésére vonatkozik, amelyeket a hívők fognak véghezvinni, amint az evangélium elterjed az egész világon. Téged is az Úr ígéretének teljesedéseként ért el az evangélium! Ám soha ne felejtsd el, hogy ez az üzenet csodatévő örömhír! Jézus minden cselekedete, amit véghez vitt, ma is lehetséges, ha a Szentlélek hatalma kiárad életedre és szolgálatodra.

Imádság a mai napra
"Atyám, bár a lehető legnagyobb munkát tudnád elvégezni bennem kegyelmes Lelked hatalma által!"