KÖSZÖNTÜNK, SEGÍTŐ!

"Én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké."
(János evangéliuma 14:16)
A görög parakletosz szó egyike azoknak a kifejezéseknek, amiket nagyon nehéz más nyelvre átültetni. A Károli- és a Szent István Társulat-fordítás Vigasztalóként adja vissza, az új protestáns fordításban Pártfogót olvashatunk, egyes angol nyelvű változatok Tanácsadóként, Közbenjáróként, Erősítőként vagy Segítőként adják vissza. Némely keresztény irodalmi források pedig egyszerűen meghagyják a görög kifejezést. Mindenesetre bárhogyan is nevezzük Őt, a Szentlélek a mi barátunk, és biztosan rendelkezik mindazokkal a jellemvonásokkal, amelyeket ez a név magába foglal. Habár Segítőnk közvetlenül bennünk, keresztényekben dolgozik, de munkálkodik értünk is más hívőkön keresztül. A "hitünk testvéreiből" álló kis csoportokban a Szentlélek különösképpen hatékonyan tudja kifejteni vigasztaló, erősítő, tanácsadó, intő, tanító tevékenységét. Ha a szolgálat biblikus példáját követve te is tagja vagy egy lelki emberekből álló csoportnak, biztosan egyetértesz velem abban, hogy a Lélek betölti parakletosz szerepét, különösen a csoportbeli barátok imái és támogatása által.

Egy Dél-Kaliforniában megtartott szombat esti ébredési összejövetel után a Trinity Power szolgálat támogató imacsoportjának tagja észrevette, hogy egyik barátja olyan személyes problémákkal küzd, amiknek következtében már megkérdőjelezi Isten szeretetének és kegyelmének elfogadását, valamint azt a tényt, hogy lehetséges valódi örömöt és boldogságot találni az Úrban. A csoport tagjai hamarosan összegyűltek társuk körül, és a Szentlélek hatalmasan fel használta őket arra, hogy vigasztalást, tanácsot és segítséget adjanak neki. Végül úgy éjfél körül eljött az az idő, mikor már hitben örülhettek, hogy a kis csoport gondoskodása és szeretete által ismét megnyilvánult a Lélek gyógyító szolgálata. Van ilyen baráti csoportod? Te magad a Szentlélek szolgálatában állsz-e? Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolsz, akkor imádkozz, hogy az ÚrJézus nyissa meg az utat számodra, s részese lehess mindannak a gazdagságnak, amit a kis csoportokban megnyilvánuló parakletosz szolgálat nyújt!

Imádság a mai napra
"Uram, köszönöm neked, hogy a legcsodálatosabb Segítőm van! Hálás vagyok a bizonyosságért is, hogy örökre velem marad!"