KÖSZÖNTÜNK, TANÍTÓNK!

"Ama Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket." (János evangéliuma 14:26)Egy tanulmány négy alapvető módot határozott meg, hogyan éri el a Szentlélek az emberek szívét, és tanítja meg őket mindenre. Te melyik kategóriában találod meg magad? Vannak, akiknek kézzelfogható tapasztalatokra van szükségük. Ok valóságos, földközeli példákon keresztül értik meg a lelki igazságokat. Jézus hatékonyan használta az ilyen emberek eléréséhez a példázatokat. Amint a számukra ismerős jeleneteket tartalmazó történeteket hallgatták, azonosulni tudtak a tanítással, és már személyes életükben is alkalmazták azt. A Szentlélek az ilyen emberközpontú tanulókat ma is a való életből vett történetek által tanítja, legyenek azok akár a Biblia idejéből, akár a modern korból származóak. A megközelítés tehát nem elméleti. Azután ott vannak az aktív kísérletezők, akik gyakorlás útján sajátítják el az ismereteket. Ahogy Jézus kiküldte a 72 evangélistát azért, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek (Lukács evangéliuma 10:1-17), úgy a Szentlélek is gyakran tanítja a tevékeny kísérletezőket azáltal, hogy elküldi őket Biblia-tanulmányozó csoportot vezetni, közvélemény-kutatást végezni házról házra vagy valami más tevékenységre, például imacsoport szervezését bízza rájuk.

Harmadszor a Lélek nagy örömmel foglalkozik azokkal, akik elméleti szempontból fognak fel és tanulnak meg mindent. Ezek a személyek szeretik az Ige irányított, rendszerezett tanulmányozását, ami magába foglalja egy-egy szakasz versről versre való elemzését. Ennek eredményeképpen jutnak szilárd, következetes hitre az igazságban. Ezek az emberek gyakran még imáikat is naplóba írják, hogy az Istennel való közösségük lelki tapasztalatát dokumentálják, és később is elemezhessék. Végül pedig az elmélkedő megfigyelők, akik nem adnak azonnali választ az igazságra, hanem figyelmesen végighallgatják az előadásokat, beszélgetéseket, majd gondolkodnak a hallottakról. Többször is meghallgatják az alkalmakról készült felvételeket, és szívesen töltenek időt otthon a házi feladatok elkészítésével, hogy alaposan felkészüljenek egy kis csoport következő összejövetelére vagy a Biblia-órára. A Szentlélek nem csupán azt szeretné, ha saját stílusodban élveznéd a tanulást, hanem hogy a csoportban megtanítsa neked, miként azonosíthatod be a többiek tanulási módszereit, és így nagyobb örömmel tanuljatok együtt.

Imádság a mai napra
"Uram, köszönöm, hogy megértesz engem, és személyiségemnek megfelelően tanítasz!"