ÖNMAGÁRÓL SZÓL

"De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem Ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek." (János evangéliuma 16:13)A Megváltó itt harmadjára nevezi igazság Lelkének a Szentlelket. Az igazság megismerése egy folyamat, hiszen Isten fokozatosan, lépésről lépésre világosítja meg elménket. Ezért annyira fontos, hogy ne annak alapján ítéljünk meg másokat, hogy azok éppen hol állnak az igazság megismerésének útján. Mindnyájan máshol tartunk a tanulási folyamatban és az Úrral szerzett tapasztalataink sorában. Szolgálatom alatt sok éven át egy olyan Biblia-fordítást használtam, amely így adta vissza az Ige egyik kifejezését: "nem Ő magáról szól". Mivel betű szerint értelmeztem e szavakat, és nem ellenőriztem le az eredeti jelentésüket, azt találtam mondani az embereknek, hogy a Szentlélek semmit sem mond magától vagy önmagáról, hanem kizárólag Jézusról beszél.

Mennyire zavarba jöttem, amikor az Újtestamentumban több mint kétszáz utalást találtam a Szentlélekre vonatkozóan; 17-et vagy 18-at például egyetlen fejezeten belül. (Rómaibeliekhez írt levél 8. fejezet) Később a Mindenható rávezetett arra, hogy ez az Ige azt fejezi ki, Ő nem saját tekintélye által szólja, amit szól, az Atyától vagy a Fiútól függetlenül, hanem az Ő szószólójukként tanítja az igazságot. Amint a Lélek vezetéséért imádkozol, te is azt fogod tapasztalni, hogy Ő irányítja elmédet és szívedet néhány új értelmezés felé. Lehet, hogy néhány tanítást, amit dogmatikai szempontból eddig annyira védelmeztél, más megvilágításban kellene szemlélned. De emlékezz arra, hogy Jézusban az igazság szabaddá tesz téged!

Imádság a mai napra
"Atyám, adj bátorságot arra, hogy elfogadjam igazságaid új és friss szépségét, amit mára tartogatsz nekem!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!