A SZENTLÉLEK KRISZTUST DICSŐÍTI MEG BENNÜNK

"Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek." (János evangéliuma 16:14)Azt mondják, a Biblián kívül nincs más könyv, amely akkora hatással lett volna a kereszténységre, mint John Bunyan "A zarándok útja" című írása. Ezt a klasszikus allegóriát - több mint 60 művel együtt - a bedfordi börtönben töltött 12 éve során írta, ahová azért került be 1660-as letartóztatása után, mert több mint öt személy számára tartott csoportos imaórát. John Bunyan fiatal korában "Istentelen és nemtörődöm volt, és olyannyira belesüllyedt az Istenkáromló mélységekbe, hogy az emberek rettegtek tőle." Híres önéletrajzában ez az egykor írástudatlan gondolkodó azt beszéli el, miként dicsőült meg Jézus az ő megtérésekor és élete azt követő részében.

"Az Atya bevezetett engem az Isten Fiával való közösség titkába. Ezáltal a benne való hitem is éppen úgy, mint igazságom, még inkább megerősödött: mert ha Ő és én egyek vagyunk, akkor az Ő igazsága az én igazságom, érdeme az enyém, és győzelme is az enyém. Most egyidejűleg tudtam magam az égben és a földön találni. Az égben Krisztusom, Főm, Igazságom és Életem által, míg a földön test szerint és személyesen." Pál apostol és John Bunyan egyaránt egyetértenek abban, milyen csodálatos a Szentlélek szolgálata, amely megdicsőíti bennünk a Megváltót. "Mi pedig az Urnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak Lelkétől." (Korintusbeliekhez írt második levél 3:18)

Imádság a mai napra
"Szentlélek, kérlek, dicsőítsd meg Jézust átalakult életemben ma, hogy John Bunyanhez hasonlóan - én is egyszerre láthassam magam a mennyben és a földön!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!