KÖSZÖNTÜNK, ISTEN LEHELETE!

"Mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nékik: Vegyetek Szentlelket!" (János evangéliuma 20:22)Bunyant 1644-ben 16 éves korában besorozták katonának a brit parlamenti hadseregbe. Néhány évvel később azonban Jézus Lelkének lehelete újjáteremtette őt, aminek következtében a kimondott és írott szó egyik legnagyobb keresztény katonája lett. John Bunyan elmondja, hogyan használta fel Isten azt az esetet, amikor "három-négy szegény asszony üldögélt a napon, és az Úr dolgairól beszélgettek", arra, hogy vágyat teremtsen benne a Megváltó megismerésére. Ezek a nők nyilvánvalóan tudták, mit jelent, amikor a Szentlélek rájuk lehel - miként arról Bunyan a későbbiekben ír. "Úgy véltem, olyan gyönyörűségesen szóltak az írás nyelvén, és mindabban, amit mondtak, annyira a kegyelem tükröződött, hogy úgy tűntek föl nekem, mint akik egy új világot fedeztek fel."

Jézus tanítványai megtérésükkor új világot találtak, mikor megkapták a Lelket, akit az Úr jelképesen "rájuk lehelt". A Szentlélek ugyanilyen módon lett hatalmas erővé Bunyan életében. Luther Márton könyve, amely Pál apostolnak a galáciabeliekhez írt leveléről szól, gyönyörűen tanít a szolgálatról és a Lélek gyümölcseiről. A Biblián kívül ez lett Bunyan legkedvesebb olvasmánya. Lényegében amikor a galáciai levélben rátalált az öröm és a szolgálat gyümölcseire, magáénak igényelte a jogot, hogy prédikálhasson "a Lélek benne végzett munkája alapján, és mert az egyház is elismerte elhívatását." A legtöbb tanítványhoz hasonlóan John Bunyan sem a szervezett oktatásban kapta tudását. Isten e különleges szolgájának életében "a Szentlélek munkája teljesen elégséges volt ahhoz, hogy felfedje előtte a menny legmélyebb titkait, olyan rejtélyeket, amelyek elrejtőztek a legcsillogóbb elmék előtt is, amennyiben azok nem nyíltak meg a Lélek világosságának."

Imádság a mai napra
"Lehelj rám, Isten Lelke, tölts be új élettel, hogy azt szeressem, amit Te szeretsz, és azt tegyem, amit Te tennél!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!