A SZENTLÉLEK CSELEKEDETEI

"Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, mind a napig, melyen fölvitetett, minekutána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, kiket választott magának." (Apostolok cselekedetei 1:1—2)Az Apostolok cselekedetei, amelyben több mint ötven utalás található az Úr hatalmas Lelkére vonatkozóan, nagyszerűen bizonyítja, milyen kivételes dolgokat tehetnek hétköznapi férfiak és nők, amikor betölti őket a Szentháromság harmadik személye. Mielőtt egyáltalán megírták volna a könyv 28 fejezetét, a kereszténység új vallása már megállíthatatlan erővé vált a leghevesebb ellenállás és üldöztetés ellenére is! Ma folyamatosan halad a Szentlélek cselekedeteinek 29. fejezetéről a lejegyzés. Ugyanaz a személy és erő, amely által a kereszténység berobbant a világ színpadára, ma is élénken és hatékonyan működik annak érdekében, hogy elvezessen bennünket a történelem csúcspontjához, amikor Jézus újra visszatér. Figyeljük meg, milyen választékosan kezdi Lukács annak az átmenetnek a leírását, amely a Megváltó szolgálata, valamint a Szentlélek munkája között történt! Úgy tűnik, Krisztus 40 napot töltött azzal, hogy bemutassa tanítványainak az Úr Lelkét, és az Ő vezetésével tartotta meg nekik "Az új vallás kezdete" elnevezésű szemináriumot.

Ha fel szeretnél készülni arra, hogy a Szentlélek még több lelki erővel töltse be életedet és szolgálatodat, mint amit valaha is tapasztaltál, akkor meg kell adnod az Üdvözítőnek azt a lehetőséget, hogy Lelke által tanítson téged. Ehhez rá kell szánnod az idődet az Ige alapos tanulmányozására és az imára. Olvass el minden Biblia-szöveget, amely a Szentlélekre vonatkozik, és kérd Őt, hogy nyilatkoztassa ki számodra önmagát az Igéből, különös tekintettel az Isten országára vonatkozó tényekre. Így amikor eljön a késői eső erejével, azonnal felismered majd, és örömmel fogadod Ót!

Imádság a mai napra
"Uram, köszönöm neked azt a kiváltságot, hogy ebben az időszakban élhetek, amikor Lelked erejét a föld történelmében utoljára a leghatalmasabban töltöd ki!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!