KÖSZÖNTÜNK, BIZONYSÁGTÉVŐ ERŐ!

"Hanem vesztek erőt, minekután a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamáriában és a földnek mind végső határáig." (Apostolok cselekedetei 1:8)A XVIII. században John Wesley azt tanította, hogy a Lélek általi keresztség a megtérés utáni megtérés, "a kegyelem második munkája", amely teljes megszentelődést hoz a keresztény életébe, hogy a bűnös természet megszűnjön benne, és élete tökéletessé váljék. A XIX. század folyamán evangéliumi szerzők és prédikátorok hirdették erőteljesen a Lélek keresztségével kapcsolatos új értelmezést - gondoljunk itt A. J. Gordon, F. B. Meyer, Andrew Murray, Dwight L. Moody és R. A. Torrey személyére. Talán olvastad már e szerzők néhány könyvét a témában, és tudod, hogy tanításuk szerint a Lélek hatalma azért árad a keresztényre, hogy hatékonyan tehessen bizonyságot Uráról, és neki szolgálhasson.

Ezek az írók azt tanították, hogy az újjászületéskor a Szentlélek életet ad a kereszténynek, s amint megkapja azt, megváltást nyer Jézus vére által. A Lélek keresztsége erőt ad, és alkalmassá tesz a szolgálatra. A Szentlélek munkája folyamatosan megtisztít a bűntől, és győzelmet ad a világ, saját tested és a gonosz felett. A Lélek keresztsége nem a megváltás "magasabb fokozatát" jelenti, hanem ajándékokkal lát el, és hasznossá tesz téged Isten szolgálatában.

Imádság a mai napra
"Atyám, a Szentlélek hatalma által tedd hatékonnyá keresztény bizonyságtevésemet úgy otthonomban, mint hatásköröm legtávolabbi szegletében!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!