KÖSZÖNTÜNK, PÜNKÖSD!

"Mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelítette az egész házat, ahol ültek." (Apostolok cselekedetei 2:1-2)A százhúsz férfi és nő, akik buzgó imában keresték Istent tíz napon keresztül az ősi Jeruzsálemben, valószínűleg nem is sejtette, hogy pünkösd ünnepe lesz az a nap, amikor a Lélek olyan erővel száll le közéjük, mint egy Boeing 747-es és a Flying Scotsman Expressz hangja és lendülete együttvéve. Hirtelen, váratlanul bekövetkező esemény volt. Lukács olyan kifejezésekkel érzékelteti a hangeffektusokat, amelyek hangos robajra és süvítő szélre utalnak. Az ószövetségi időkben a Szentlélek szelíd fuvallatként jött el, ám most úgy érkezett, mint egy szent hurrikán, egy természetfeletti intenzitású tornádó.

Én körülbelül 18 éves lehettem, amikor először megtapasztaltam, mit jelent a Lélekkel való betöltekezés. Akkor már egy ideje ismertem Jézust és az egyház tantételeit, ám csak nemrégiben fogadtam el Őt személyes Megmentőmnek. Miután átéreztem a megváltás örömét és az Üdvözítő visszatérésébe vetett hit boldogságát, tapasztaltam, hogy kétféle irányú erőteljes vágy hatja át a szívemet. Az egyik az volt, hogy olyan legyek, mint Krisztus, a másik pedig, hogy képes legyek valamilyen különleges szolgálatot végezni érte. Amint az Igét tanulmányoztam és imádkoztam, világossá vált előttem, hogy e két kívánságom csakis a Szentlélek hatalma által valósulhat meg.

Imádság a mai napra
"Uram, késztess engem és hittestvéreimet, akiket ismerek, arra, hogy buzgón imádkozzunk Szentlelked erejének nagy hurrikánjáért vagy szelíd fuvallatáért!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!