TÜZES NYELVEK A TEMPLOMBAN

"Megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindenikre azok közül." (Apostolok cselekedetei 2:3)Érezted már valaha, hogy helyi gyülekezetedben kialudt a láng? Amikor minden alkalom csak régi rutin lenne, megszokott tevékenységek sora? Sokan, úgy látszik, csak azt a percet várják, mikor távozhatnak végre. Egész idő alatt az jár a fejükben, mikor lesz már vége, hogy kiszabadulhassanak erről a helyről. Pünkösd napján Jeruzsálemben a Szentlélek olyan tüzet gyújtott a templomban, ami hatalmas lánggal lobogott, és éles ellentétben állt azzal az unalmas szertartásossággal és megszokott rituálérendszerrel, ami már szinte bohózattá tette az "ünnep" szót a zsidó vallásban.

Kétségtelen, hogy a Lélek ugyanezt szeretné művelni üres formai Istentiszteletünkkel ma is! Lehet, hogy mindezidáig azt gondoltad, a tanítványok a felházban voltak, amikor a tüzes nyelvek megjelentek, de alapos bizonyítékunk van arra nézve, hogy valójában a templomban tartózkodtak. Az evangéliumok írói gyakran utaltak a templomra úgy, mint "ház"-ra, és elég valószínűtlen, hogy bármely zsidó közember háza vagy annak teteje akkora lett volna, hogy 120 embernek helyet tudott volna biztosítani. Ezen kívül Jézus követői nap mint nap a templom területén tartózkodtak, a hetek ünnepének végén pedig egészen bizonyosan ott voltak. Amint a Szentlélek betöltötte a tanítványokat, azonnal nagy tömeg sereglett köréjük, hogy hallja a beszédüket, ami máshol nem is történhetett meg, csak a templom udvarának tágas területén, semmiképp nem az óváros keskeny, kanyargós utcáin.

Isten azt akarja, hogy ma is az Ő tüzének lángja lobogjon a gyülekezetekben és a keresztény összejöveteleken. Pünkösdkor a lángot úgy osztotta el az Örökkévaló, hogy egy-egy rész mind a 120 személyen meg tudott nyugodni, akik egy akarattal egy helyen gyűltek össze. Ugyanígy gyújtja meg az Úr az Ő Igéjének lángját elevenen (Jer 20:9; 23:29) minden igaz tanítvány életében, hogy kiégesse belőlük az önző büszkeséget és a rideg formalizmust, ami sok gyülekezetet tart jeges szorításában. Ennek eredményeképpen a ti környéketeken is sokan fognak megmozdulni, hogy lenyűgözve hallgassák az örökkévaló evangélium Lélekkel teli hirdetését!

Imádság a mai napra
"Atyám, segíts, hogy én is szereteted és kegyelmed világító fáklyája lehessek gyülekezetemben és lakókörnyezetemben egyaránt!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!