A KÖSZÖNTŐ SZIGNÁL

"Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván és a megígért Szentlelket megnyervén az Atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok." (Apostolok cselekedetei 2:33)Habár a tanítványok sem láthatták, mi történik a mennyben, a Szentlélek pünkösd napi kitöltetése volt az a drámai szignál számukra, ami jelezte, hogy Jézust teljes dicsőségében és hatalmában visszafogadták Isten trónjára. János evangéliuma 14. fejezetében Krisztus még emberi korlátok között imádkozott az Istenhez, hogy küldje el tanítványaihoz a Szentlelket. Az Üdvözítő megígérte, hogy az Atya el fogja küldeni a Lelket Jézus nevében (János evangéliuma 14:26). Végül a 16. fejezetben Ő ismét kijelentette, hogy el küldi a Szentlelket követőihez (16:7).

Várható volt, hogy a teológusok összekapnak ezen, és így is lett: parázs vitákat folytattak évszázadokon keresztül, hogy a Szentlélek az Atyától jön-e vagy a Fiútól. A keleti ortodox és a római katolikus egyház szétválásának is ez volt az egyik sarkalatos indoka. Péter azonban pünkösdi - a Szentlélek által ihletett - prédikációjában világosan kifejtette, hogy Jézus az Atyától kapta a Szentlelket, majd a bizonyságtevő hatalom és szeretet hatalmas árjaként töltötte ki a várakozó tanítványokra. Pünkösd napja egyáltalán nem a teológiai harcokért adatott, hanem az evangélium hatalmas győzelmének pillanata volt! A zászló felemelkedett, és elhangzott a köszöntő jelzés. Az éppen elinduló keresztény mozgalom az Úr Jézus Krisztus megdicsőülését ünnepelte!

Imádság a mai napra
"Uram, aki ott ülsz dicső mennyei trónodon, kérlek, töltsd ki rám Lelkedet, mert ezen új nap kezdetén is várom a Te bizonyságtevő hatalmadat!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!