MILY FENSÉGES A KEGYELEM!

"Az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról;
és nagy kegyelem volt mindnyájukon."
(Apostolok cselekedetei 4:33)A "nagy kegyelem" kifejezés a Szentlélek erejére utal, amely mérték nélkül adatik. Ha megkérdezhetnéd azt a férfit, aki a legmélyebbre süllyedt, ahová ember süllyedhet; nos, ő el tudná mondani neked, mekkora kegyelem az, amely megmentett olyasvalakit is, akit oly szörnyen elvakított a gonoszság! John Newtont 23 évesen indította a Szentlélek, hogy adja át életét teljesen az Úr Jézusnak, a változás pedig olyan drámai volt, hogy a keresztényeket még 200 év elteltével is mélyen érinti. Ha kétségbe vonod, vajon Newtonnak a nagy kegyelemmel szerzett tapasztalata rád is hatással van-e, csak gondolj arra, hogy az egyik legismertebb keresztény ének szerzője - vagy inkább közvetítője az Úrtól - éppen ő maga! "Mily fenséges a kegyelem, mily rég, hogy hív és vár, mily bűnös volt az életem, vak voltam, látok már!"

Ezrek tértek meg Newton prédikálására abban a kis gyülekezetben, amelynek végül lelkésze lett az angliai Olneyben. A 300 ének közül, amelyet szerzett, a legtöbb ma is széles körben ismert. A Szentlélek hatalma feltámasztotta őt a lelki halálból - új életre Krisztussal! Barátja, John Wesley így fogalmazott híres 20. prédikációjában: "Az 'Isten kegyelme' kifejezést időnként úgy kell értelmeznünk, hogy az Úr ingyen való szeretete, meg nem érdemelt irgalma, amely által én, a bűnös - Krisztus érdemei által - megbékéltettem az Atyával. Ám ebben az igeversben a 'nagy kegyelem' inkább Isten hatalmát, a Szentlélek erejét jelenti, amely munkálja bennünk 'mind az akarást, mind a cselekvést az Ő tetszésének megfelelően' (Fii 2:13)." Igen, a fenséges kegyelem, a Szentlélek hatalma ma is rendelkezésünkre áll, és ugyanolyan végtelen, mint a múltban volt!

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, hogy Lelked fel tudja emelni a bűnöst a csüggedés legnagyobb nyomorából a végső győzelem magaslatára!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!