A FEL NEM OLDOTT BŰNTUDAT MEGBETEGÍT

"Péter pedig mondta néki: Miért egyeztetek meg, hogy az Úrnak Lelkét megkísértsétek? Ímé, a küszöbön van azoknak lába, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged." (Apostolok cselekedetei 5:9)A konzervatív kereszténység a magatartásra és attitűdökre vonatkozó magas kívánalmai miatt több bűntudatot ébreszthet az emberek lelkében, mint bármely más filozófia vagy vallás. De a bűntudatra a leghatékonyabb megoldás is ugyanitt található: Jézus Krisztus áldozata, amely az egész emberiség minden bűnéért történt. Ám ha egy keresztény nem hisz teljesen abban a megbocsátásban, amely az Üdvözítő érdemei által az övé, és nem fogadja el azt, akkor a lelkiismeret-furdalás tönkreteszi lelki békéjét, és mély depresszióba, csüggedésbe és kétségbeesésbe kergeti.

A keresztény pszichológus professzor, Roy W. Fairchild ezt írja: "A legtöbb depressziót a patológiás és neurotikus bűntudat okozza. Ilyenkor a zavart személy sokkal súlyosabb bűntudatot érez, mint amilyet a körülmények vagy tettei indokolnának. Például az ötvenes-hatvanas éveikben járó emberek, akik eltúlozzák gondolataikban tinédzserkori vétkeiket, ezeken töprengenek éjjel-nappal, míg odáig nem jutnak, hogy ezek megbocsáthatatlan 'bűnök', és neurotikus depresszióba zuhannak. Amikor lelkigondozóhoz fordulnak, általában vezekelni akarnak, és szenvedélyesen követelik: 'Rossz vagyok, nem érdemlek boldogságot. Meg kell fizetnem bűneimért.'" Légy abszolút biztos abban, hogy a bűntudat sosem kell, hogy halálos legyen! A Szentlélek semmi esetre sem hóhér, aki elvette a csaló házaspár életét Jeruzsálemben. Éppen ellenkezőleg: Isten Lelkének szolgálata abból áll, hogy a legnagyobb bűnöst is megajándékozza a lelki békével és az örök élettel Jézus Krisztusban!

Imádság a mai napra
"Köszönöm, Uram, a Te végtelen megbocsátásodat és kegyelmedet, ami készen áll számomra mindig - a legnagyobb bűneimre is!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!