A KÜLÖNLEGES HÉT

"Válasszatok azért, atyámfiai, tiközületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szentlélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában." (Apostolok cselekedetei 6:3-4)A tizenkét apostol felelősséget érzett azért, hogy lelki értelemben szolgaként, diakónusként szolgálják a sokaságot, amely az új keresztény közösségbe özönlött. A Lélekkel betöltött hét személyt is diakónusnak választották, hogy gyakorlati szolgálatot végezzenek az újonnan megtérők felé, akiknek támogatásra és gyöngéd, szerető gondoskodásra van szükségük. Egyesek anyagi segítségre szorultak, másoknak lelki tanácsadásra vágytak, az pedig mindnyájukkal kapcsolatban elmondható, hogy fontos volt számukra a lelki növekedéshez adott sok-sok pozitív megerősítés. Ezért tehát elengedhetetlen volt, hogy a hét diakónus jó hírű, Szentlélekkel és bölcsességgel teljes személy legyen.

A valódi, Lélekkel telt diakónus át tudja tekinteni és el tudja látni lelki családunk sokirányú gyakorlati szolgálatát. Gondoskodik arról, hogy a hívők lelkileg fejlődjenek, kapcsolataik egészségesek legyenek, gondoskodást és vigaszt kapjanak. Ha a közösségnek van gyülekezeti épülete, akkor mindenkit bevon annak karbantartásába. Ha a te gyülekezeted diakónusai az első diakónusokhoz hasonlóak, akkor szolgálatuk valódi, Szentlélektől átitatott, áldott lesz.

Imádság a mai napra
"Segíts, Uram, hogy értékeljem azokat, akiket hatékonyan használsz a gyakorlati keresztény szolgálatban! Dicsőítelek téged hűségükért és Jézusról szóló igaz bizonyságételükért!"