KÖSZÖNTÜNK, ENYHET ADÓ LÉLEK!

"A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békességük volt; épülvén és járván az Urnak félelmében és a Szentléleknek vigasztalásában, sokasodtak." (Apostolok cselekedetei 9:31)A vigasztalásnak fordított angol szó a comfort, aminek magyarul is használjuk hasonló alakját, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami vigasztaló, enyhet adó vagy kényelmes. A kényelemszerető keresztényekkel időnként előfordul, hogy átalusszák a lelki életüket. "Ashbury testvér, lennél olyan kedves támogatni egy nagyobb összeggel az új gyülekezet építésére szánt pénzalapot?" - kérdeztem a hetvenegynéhány éves nyugdíjas építésztől. "Sajnálom, hogy ki kell ábrándítsalak, lelkész testvérem, de már csak egymillió dollárom maradt, az pedig kell nekem, hogy kényelmes és biztonságos nyugdíjas éveim legyenek." Egy nagy taglétszámú városi gyülekezet lelkésze megszólította a közösséget: "A város túlsó felében nagyjából 100 000 ember él, és nincs még egy kis házi gyülekezet sem, amely a remény és a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében végzett szerető gondoskodás központja lehetne. Megfontolná valaki, hogy odaköltözik egy apartmanba vagy kertes házba, hogy szeretetből indíttatva úttörőmunkát végezzen?" "Sajnáljuk, testvérünk! - jött a névtelen válasz. - Mindnyájan nagyon jól érezzük magunkat itt, ahol élünk. A költözés túl kényelmetlen lenne!

Livingstone, Carey, judson, Paton, Taylor és rajtuk kívül még sok százan hagyták el a XIX. századi Anglia kényelmét, hogy millióknak vigyék el az evangéliumot szerte a világon. Jézus is otthagyta a menny kényelmét, hogy a lehetői legszörnyűbb módon haljon meg a keresztfán. Tehát mi az a komfort, amit a Szentlélek biztosított a korai keresztényeknek? A szeretet bizonyossága és az az édes tudat, hogy valaki megérti őket, és gondot visel róluk az élet legkegyetlenebb viharaiban is. Az a bizonyosság, hogy a lelki háború csatáiban és legkeményebb ütközeteiben is ott áll mellettünk hűséges Barátunk, akinek irántunk való szeretete nem függ "teljesítményeinktől" vagy sikereinktől (Korintusbeliekhez írt második levél 1:3—7).

Imádság a mai napra
"Dicsőítelek, Uram, azoknak az embereknek a feltétel nélküli szeretetéért, akiket fel tudsz használni arra, hogy elvigyék gyermekeidnek Szemlelked vigasztalását!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!