ERŐ, IMÁDSÁG ÉS SZOLGÁLAT

"Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam." (Apostolok cselekedetei 13:2)Azt figyeltem meg, hogy a fejlődő gyülekezetek mindig nagyon fontosnak tartják az imát és Jézus dicsőítését. Olvasd csak, hogyan vallott erről az egyik leggyorsabban fejlődő közösség lelkésze! "Mint hivatásos evangelizátor én vezetem a gyülekezet kül- és belmisszíós munkáit. Így hát gyakran megkérdeznek: 'Milyen evangelizációs programja van a gyülekezetednek?' A válaszom gyakran megdöbbenti a lelkészeket és a laikusokat. Ugyanis ez a naponkénti imaóra!. Hétfőtől péntekig minden reggel 5 és 6 órakor imaórát tartunk. Együttes fohászkodással, egy akarattal kérjük a Szentlelket, hogy végezze áldott munkáját, és vonja az embereket Krisztushoz. Mi magunk pedig készülünk az aratnivaló beérésére, úgy, hogy a tanácsadók és az utógondozást végző csoportok várják mindazokat, akiket az Úr behoz a gyülekezetbe. Minden hónap első péntek estéjén pedig egész estét betöltő imaórát tartunk."

Az Ősi Antiókhia gyülekezete biztosan rendszeresen tartott dicsőítő alkalmakat és imaórákat, s ennek következtében a Szentlélek azt tanácsolta az egyik prófétán keresztül, hogy lássák el különleges felhatalmazással Barnabás és Pál missziós csoportját, amely egyaránt végzi a vetés és aratás munkáját. Ha gyülekezeted az imádságra és Isten dicsőítésére összpontosít, annak ugyanilyen hatása várható! A Szentlélek kinyilatkoztatja majd akaratát a szolgálatra és a kis csoport vagy a gyülekezet tagjainak lelki ajándékaira vonatkozóan. Az aratás pedig bőséges lesz!

Imádság a mai napra
"Atyám, dicsőítelek téged azért, mert megadtad nekem az előjogot, hogy magasztaljalak téged szívbéli Istentiszteletemmel és szolgálatommal!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!