MEGGYŐZŐ TEKINTET

"Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett." (Apostolok cselekedetei 3:9; új protestáns fordítás)Howell Harrist, a Lélekkel telt walesi metodista prédikátort, az ébredési mozgalom egyik képviselőjét 1759-ben megkérték, hogy csatlakozzon a beaconshire-i milíciához, amely arra készült, hogy visszaverje a francia római katolikus seregek várható invázióját. Huszonnégy fiatalember jött vele együtt a treveckai keresztény közösségből, és Harns lett a tisztjük, aki minden adódó alkalommal az Úrról prédikált. Amikor ezredük megérkezett Great Yarmouthba, Harrist értesítették, hogy itt súlyosan bántalmaztak egy metodista igehirdetőt, amikor nyilvános előadást akart tartani a város egyik terén. Harris azonnal cselekedett. Megbízta a helyi kikiáltót, hogy jelentse be: egy másik metodistafog prédikálni a piactéren. Nagy tömeg gyűlt össze kövekkel, tégladarabokkal, göröngyökkel és egyéb "lövedékekkel" fölfegyverkezve. Erősen eltökélték magukban, hogy megsebesítik vagy ha kell, meg is ölik az arcátlan prédikátort. Amikor Harris és katonái megérkeztek, a dühös, lázongó tömegből valaki közölte velük, hogy a szónok még nincs jelen.

"Akkor egy katonától fogtok beszédet hallani" - válaszolta Howell Harris. A tömeg először tréfára vette a dolgot, de a parancsnok és katonái dicsőítő énekbe kezdtek. Majd - akár Pál apostol Ciprus szigetén - Harris határozottan az emberek szemébe nézett, és a Lélek hatalmas ereje által hirdette nekik Jézus Krisztus evangéliumát. A dühöngő csőcselék elcsitult, és csöndben hallgatták az üzenetet. A Lélek sok szívet megérintett. Egyesek hitre jutottak, és még aznap megtértek. Ez volt Harris első igehirdetése abban a városban, amit még sok követett. Sőt, az újonnan terjedő keresztény ébredési mozgalom elleni előítélettel és gyűlölettel telt tengerparti városban hamarosan hívők kis csoportjai szerveződtek meg, és egy metodista kápolna is épült Isten dicsőségére.

Imádság a mai napra
"Uram, bár hitem bizonyossága sugározna arcomról mindig, amikor igazságod, megbocsátásod és Jézus által közölt szereteted üzenetét továbbítom az embereknek!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!