ÉN VELED VAGYOK!

"Amikor pedig Szilász és Timótheus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az Ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus." (Apostolok cselekedetei 18:5; új protestáns fordítás)Pál apostolt és társait az evangélium hirdetésével szemben tanúsított durva ellenállás fogadta Korinthusban, ám ő ennek ellenére arra érzett késztetést, hogy prédikálja az Igét. Ez volt a fordulópont Pál számára: "mostantól fogva a pogányokhoz megyek" (Apostolok cselekedetei 18:6). Amikor szolgálata új és némileg félelmetes irányt vett, az Úr látomásban szólt hozzá: "Én veled vagyok." (18:10) Krisztus, aki úgy döntött, hogy megőrzi emberi természetét, továbbadta a Szentléleknek azt az örömöt, hogy Őt képviselje népe között és követői szívében (János evangéliuma 15:26; 16:7, 14; Zsolt 139:7-10). Az a tudat, hogy Jézus az Ő Lelke által mindig ott van népével, képessé tette őket, hogy a legfélelmetesebb élethelyzetekben is alkalmazni és hirdetni tudják Isten Igéjét.

Dávid Livingstone megértette a Megváltó jelenlétének bizonyosságát. Ezt olvashatjuk 1856. január 14-én készült naplófeljegyzésében: "Este. Hatalmas lelki válságot éltem át amiatt, hogy azt látom: a vademberek akár már holnap meghiúsíthatják minden erőfeszítésemet, amit e nagy terület rengeteg lakosáért tettem. De most olvasom Jézus ígéretét: 'Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.' (Máté evangéliuma 28:18, 20) Ezek minden bizonnyal egy kizárólagos és szent tiszteletünket érdemlő úriember szavai, aminek igenis súlya van! Livingstone tovább hirdette az evangéliumot az ezer tábortűz füstjével jelképezett bennszülötteknek, és később így tett bizonyságot a glasgow-i egyetemen: "Ezekre a szavakra [hogy Jézus mindig jelen lesz] tettem fel mindent, és sohasem hagytak cserben! E szavak ma sem hagyják cserben Isten népét, amikor azzal a kihívással néz szembe, hogy eljuttassa az evangéliumot a világ 42 legnagyobb metropoliszának lakóihoz és a még el nem ért népcsoportokhoz.

Imádság a mai napra
"Atyám, bár ne venném soha magától értetődőnek Lelked jelenlétét, hanem mindig boldogítana az a tudat, hogy Jézus velem van!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!