TUDOD A VÁLASZT?

"Így szólt hozzájuk: Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek: Hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek" (Apostolok cselekedetei 19:2; új protestáns fordítás)Te elfogadtad már Jézust személyes Megváltódnak? Ha igen, akkor a Lélek is a szívedben lakozik (Ez 36:25-27; Rm 8:9; 2Kor 1:21-22). Pál beszélgetése a tizenkét efézusi tanítvánnyal 20 évvel a Szentlélek pünkösd napi kitöltetése után történt, de ezeknek az embereknek, akár Apollósnak (Apostolok cselekedetei 18:24-28), még a pünkösd előtti időszakra tehető a megtérése, János keresztelte meg őket, és elfogadták Jézus Megváltójuknak, de nem kapták meg a Szentlélek kitöltetését. Sok keresztény 2000 évvel később is ugyanebben az állapotban él: csak pünkösd előtti kapcsolatot tart fönn az Úrral. Kétségtelen, hogy ez a tizenkét ember Efézusban hallott már a Szentlélekről. János prédikált róla, ószövetségi utalásokat is használt beszédeiben, és jövendölt arról, hogy Jézus Lélekkel fogja megkeresztelni követőit. A válaszuk inkább a következő problémát tükrözi: "Nem, nem is hallottuk, hogy a Szentlélek már kiáradt volna." Ők még nem hallottak a pünkösdről.

Feltételezem, hogy már ismered pünkösd történetét. Persze, a legtöbb keresztény tud róla, de vajon ez csak egy történelmi esemény számodra? A pünkösd elméletbeli ismerete legalább annyira lesz "hasznos", mintha információkat gyűjtenél az elektromosság feltalálásáról. Ám ha az áram már nem csak elmélet, hanem bekötjük a házba, az elektromos készülékeket pedig hozzácsatlakoztatjuk, akkor a valódi ereje is rendelkezésünkre áll. Így történik ez velünk is, amikor pünkösd utáni tapasztalatot szerzünk a Szentlélekkel.

Imádság a mai napra
"Kapcsold be az áramot, Uram! Hadd áradjon szét életemben Lelked ereje!"


Szólj hozzá!