PÜNKÖSD EFÉZUSBAN

"Mikor Pál reájuk vetette kezét, szállt a Szentlélek reájuk; és szóltak nyelveken, és prófétáltak."
(Apostolok cselekedetei 19:6)Pál megkapta a "vízumot" Ázsiába, és most a Szentlélek azonnali, látható formában bizonyította készségét arra, hogy betöltse ezeket a más etnikai csoportból származó embereket is. Miként a nyelvek ajándéka megnyilvánult Jeruzsálemben pünkösdkor, majd Szamáriában és a pogányok közt is Cézáreában, úgy most Efézusban is ez történt a Lélek kitöltetésének tagadhatatlan bizonyítékaként. Sok keresztény jelenleg is úgy hiszi, hogy Isten ugyanezt a jelet használja elsőként ma is, de a pönkösdista prédikátor, Mario Murillo időszerű figyelmeztetést intéz hozzánk: "Egyes korai pünkösdisták törvényekre összpontosító önkínzássá fokozták le a Szentlélekre való várakozás időszakát. Abban hittek, hogy szenvedned kell azért, hogy elnyerd a Lélek erejét. Másrészről viszont sok karizmatikus hívő túl lazán veszi a felkészülés feladatát, aminek következményei ugyanolyan katasztrofálisak.

Az egyik szélsőség frusztrációt okoz a kereső híveknek, és a várakozás ideje indokolatlan fájdalmat hoz. A Szentlélek érkezését pedig késlelteti, mert Ő ugyan készségesen adná már az ajándékot, bennünket azonban túlságosan lefoglal önmagunk megalázása. A másik szélsőség az 'azonnal kell' hozzáállás. A gyülekezeti tagot arra utasítják, hogy motyogjon pár különös hangot, majd izgatottan ujjongjanak: 'Megkaptad!' Ez a jelenség már sokakat megrabolt attól, hogy valóban elnyerjék a Szentlélek keresztségét. A hívőt hamis élménnyel küldik haza úgy, hogy valójában semmit sem tapasztalt meg Isten hatalmából."

Habár a nyelvek ajándékát hihetetlenül egyszerűen tudja hamisítani Sátán, a korai keresztények azonban úgy fogadták ezt a jelet, mint az Istentől jövő hiteles kommunikációt. A Lélek többi ajándékával és az Úr Igéjének igazságaival összekapcsolva a nyelvek valódi ajándékát sokszor adta a Megváltó gyermekeinek az egyháztörténelem során. Bármilyen jelet vagy bizonyítékot választ is most az Örökkévaló, te biztos lehetsz abban, hogy - az efézusiakhoz hasonlóan - tudni fogod, hogy betöltött téged a Szentlélek.

Imádság a mai napra
"Segíts nekem, Atyám, hogy ne törekedjek hatalmad drámai, természetfeletti megnyilvánulására, hanem inkább arra összpontosítsak, hogy Jézus jellemét tükrözzem vissza életemben!"


Szólj hozzá!
Csak azután érhető el a facebook like és comment plugin, hogy bekapcsoltad a facebook beállításoknál a "nem kötelező cookie"-kat!