BAJBA KERÜLT

"Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, hogy bilincs és szorongattatás vár rám." (Az apostolok cselekedetei 20. fejezetének 23. verse)Észak-Indiában 84 évvel Sadhu Sundar Singh után még mindig az egyik legnehezebb kihívással áll szemben a világszéles misszió. Robert Folkenberg 1993-ban készült jelentésében írja, hogy Rajasthan és Madhyja Pradesh állam tartozik a legnehezebb térségek közé. "Ezen a területen történt, hogy egy evangélizációs sorozat végén négy személy keresztelkedett meg [1993-ban], mire egy politikai vezető panaszt emelt az államhatóságnál, hogy tömeges megtérés történt. Ennek eredményeként a rendőrség parancsot kapott, hogy Masih adventista evangélizátort bebörtönözzék. Masih urat és a négy új gyülekezeti tagot a tanács elé idézték, és megkérdezték tőlük, igaz-e az ellenük felhozott vád. Amikor Masih bizonyságot tett arról, hogy Jézus Krisztus megbízatása alapján hirdeti az Igét, tanít és keresztel embereket, arcul ütötték.

A kihallgatás során az új tagokat is kifaggatták, megvesztegették-e őket azért, hogy megkeresztelkedjenek, ezt a vádat azonban ők határozottan visszautasították. Sőt, a tanúvallomásukban elmondták, elkötelezték magukat arra, hogy a keresetük 10 százalékát az egyház támogatására adják. A helyi sajtó dühös hangú, lázító keresztényellenes cikkeket jelentetett meg. Ahogy 2000 évvel ezelőtt Isten népe imádkozott Pál apostolért, sokan fohászkodtak 1993-ban Észak-Indiáért és ezért a helyzetért, amiben Masih testvér bántódást szenvedett. A börtönből való szabadulása után ismét behívták a rendőrségre, ahol nagy meglepetésére barátságos fogadtatásban részesült, és egyszerűen kitölthetett egy kérvényt, miszerint a továbbiakban folytathatja az evangélizációs előadást.

Áldjuk Istent, hogy még mindig vannak olyan emberei, akik nem hátrálnak meg a személyes veszély és fenyegetés ellenére sem. Ezek a Lélek erejével teljes keresztények a környezetükben sem a saját kényelmüket nézik, hanem bátran megkockáztatják a Krisztus ellenfeleivel való megütközést.

Imádság a mai napra
"Tudom, amíg az érted végzett munkám nincs befejezve, senki és semmi nem pusztíthat el engem."