JÖVENDÖLÉS A MÁRTÍRHALÁLRÓL

"Amikor eljött hozzánk, levette Pál övét, és a saját kezét-lábát megkötözte azzal, majd ezt mondta. 'Ezt mondja a Szentlélek. Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és a pogányok kezébe adják.' " (Az apostolok cselekedetei 21. fejezetének 11. verse)Perpétua egy, a húszas éveiben járó, fiatal, kisgyermekes édesanya volt. Amikor a keresztségre készült, elfogták a római katonák, és halálra ítélték.. Az Új Prófécia mozgalom i. sz. 170 körül indult el Frígiában, és hamarosan elterjedt a keresztény egyházban. Eleinte még eltűrték, de végül egy szélsőségesen konzervatív tanító, Praxeasz hamis vádja miatt Róma püspöke kitagadta. Mindenesetre az új irányzat a Szentlélek ereje által sokakat vezetett el Jézushoz. Köztük volt Tertullianus, az észak-afrikai jogtudós, és Perpétua, a fiatal, művelt nemesasszony.

Egyes montanisták - főként asszonyok - azt állították, hogy megkapták a prófétálás ajándékát. Ez veszélyt jelentett a szervezett egyház vezetőire nézve, akik máris elsáncolták magukat a tradicionalizmus bástyái mögé, ám a buzgó keresztényekre ez Isten szavaként hatott. Akárcsak Pál a cézáreai prófétákkal és prófétanőkkel szemben, Perpétua is kiváltságnak tartotta, hogy az Úr Jézusért szenvedhet, és halhat meg. Egy hatalmas, karthágói amfiteátrumban 205. március 7-én vadállatok elé vetették, de végül egy gladiátor tőre ölte meg. Perpétuát még a hitetlen apja is kérlelte, hogy tagadja meg a hitét, de ő így válaszolt. "Nem tagadhatom meg önmagamat. Én keresztény vagyok."

Imádság a mai napra
"Uram, olyan határozottságot kérek tőled, mint amilyen Pál és Perpétua szívében élt, hogy az lehessek, akivé te akarsz formálni; és ne törődjek a körülménnyel."