A CSELEKEDETEK FOLYTATÓDNAK

"Mivel pedig nem egyeztek meg egymással, szétoszlottak, miután Pál még ezt mondta. 'Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által az atyáitokról, amikor ezt mondta..." (Az apostolok cselekedetei 28. fejezetének 25. verse)Az apostolok cselekedetei 28. fejezetében feljegyzett eseményekkel nem ért véget a Szentlélek szolgálata és hatalma. Jusztin mártír i. sz. 135-ben azt írta, hogy a keresztény hívők rendelkeztek "Isten Lelkének természetfeletti ajándékával". Irenaeus, Lyons püspöke (kb. 130-200) a következőt jegyezte fel. "Hallottunk sok testvérről, aki előre megmondja a jövőt; látomást és prófétai kijelentést kap; mások a kezüket a betegekre teszik, és azok meggyógyulnak. Hallunk sok gyülekezeti tagról, akinek prófétai ajándéka van, a Lélek által mindenféle nyelven szól, és napvilágra hozza az emberek titkos gondolatát, ami a javukra válik, és felfedik Isten titkát."

A kereszténység kezdetétől fogva minden évszázadban voltak bizonyságtevők, akik a Szentlélek csodálatos tetteiről beszélnek, hiszen a cselekedetek könyve továbbfolytatódik. Az ilyen beszámoló nem névtelen fikció, amelyet szakadár csoportok írtak, hanem az Örökkévaló hatalmának gondosan dokumentált, közvetlen bizonyságtétele. Mindezt össze lehet foglalni Severus mondataival, aki a IV. században, szent Márton idejében történt próféciákról és csodás dolgokról írt. "Nem jegyeztem le semmit, amiről nincs pontos ismeretem és bizonyítékom. Sőt, úgy döntöttem, hogy inkább hallgatok, semhogy olyan dolgokról írjak, amelyek hamisak." Ahol most élsz, ott is íródik a cselekedetek könyve, és Isten neked is megadja a kiváltságot, hogy annak részese legyél!

Imádság a mai napra
"Atyám, bocsáss meg nekem, hogy megelégszem a formai kereszténységgel, de megtagadom annak erejét, ami pedig képes csodát tenni és megváltoztatni az emberek életét!"