KÖSZÖNTÜNK, SZENTSÉG LELKE!

"A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ő Jézus Krisztus, a mi Urunk." (A rómaiakhoz írt levél 1. fejezetének 4. verse; új protestáns fordítás)Az Új Prófécia mozgalom, amelyet később neveztek el montanizmusnak, nemcsak a Szentlélek ajándékát hangsúlyozta a II-III. században élt keresztények számára, de a személyes és közösségi szentség szükségességét is. A Szentlélek valóban a szentség Lelke, miként az első keresztény ébredési mozgalom is állította, aki nemcsak csodatevő erővel ruházza fel a népe tagjait, hanem győzelmet is ad nekik a bűn és a világiasság felett. Tertullianus, a híres észak-afrikai remek jogász, aki az Új Prófécia mozgalom vezetője lett, kijelentette, hogy az egyház szentsége egyszerűen a tagok szentségét jelenti. A vallási kérdésekkel foglalkozó Schaff-Herzog Enciklopédia szerint pedig "A montanizmus a régi, egyszerű egyház reakciója volt a korabeli egyház magatartására; megalkudva a világgal, kényelmesen elrendezkedett abban."

Az egyház ma is ugyanezzel a problémával küzd, mivel a Szentlélek ereje hiányzik a tagjainak szívéből. Fontos azonban megemlítenünk, ahogy a korai keresztények és az ébredést hirdetők is megjegyezték, hogy a szentség Lelke egy személyben a kegyelem Lelke is. Egyetlen ember sem a saját vagy az egyház egyetemes szentsége révén üdvözül, hanem Jézus tökéletes szentsége révén, amely mindenkinek rendelkezésére áll, aki személyesen elfogadja az Ő áldozatát. A Szentlélek minden bűnöst a Megváltóhoz vonz, és megismerteti vele a kegyelmet, hiszen csakis az által lehetséges az üdvösség. Azután, miként az Új Prófécia mozgalom is hirdette, az egyház, illetve az egyén szentsége a Szentlélek gyümölcse minden megváltott életében, aki buzgón várja Krisztus eljövetelét.

Imádság a mai napra
"Szentség Lelke, köszönöm, hogy emlékeztetsz a Jézus által felkínált bűnbocsánatra és a győzelem erejére, ami mindig elérhető a számomra!"