KÖSZÖNTÜNK A CSALÁDBAN!

"Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok ismét a félelemre, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! (A rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének 15. verse)A család olyan emberek közössége, akiket nemcsak vérségi kapcsolat, de a szeretet és tisztelet is összeköt. Ám, hogy ne legyen ilyen egyszerű a helyzet: vannak emberek, akik, bár közeli rokonok vagy házasfelek, mégsincs igazi családi kötelék köztük, mások pedig csak lelki értelemben alkotnak családot, mert összeköti őket a mennyei Atyjuk iránti szeretetük. A Szentlélek örömteli tevékenysége az, hogy Isten családjába, az egymással való közösségbe gyűjti mindazokat, akik elfogadják Jézust Megváltójuknak.

Amikor David Wilkerson először találkozott Nicky Cruz bandavezérrel New York utcáin, Nicky így fenyegette. "Menjen a pokolba! Ha ezalatt nem tűnik el a környékről, elintézem magát!" Nicky egy 18 gyermekes, Puerto Ricó-i családban nőtt fel. 15 éves korában költözött New Yorkba, és hamarosan rangos címet szerzett az utcai bandákban, ahol a drog és brutális erőszak végtelen körforgásával bizonyította a keménységét. Egyetlen családja a Mau Mau banda volt, míg a Szentlélek meg nem ismertette vele Jézus Krisztust. Nicky így számol be az összejövetelről, ahol megtért. "A pap [Wilkerson] azt mondta, hogy a Szentlélek bemehet valakibe, és tisztává teheti. Azt mondta, mindegy, mit csinált azelőtt. A Lélek megteheti vele, hogy mindent újrakezdhet, mint egy újszülött." Habár eleinte nehezen fogta fel, hogyan is szerethetné őt Isten, és miként születhetne egy új családba, Nicky mégis előrement, és elfogadta Jézust. A Fiú Lelke a megmentő kegyelem újabb csodáját tette meg Nickyért, aki most már örömmel imádkozhatott a mennyei Atyjához.

A megtérése óta Nicky Cruz nem hagyott fel azzal, hogy fiatalokat vezessen Isten családjába. Miután három évig járt egy kaliforniai Biblia-iskolába, visszatért a korábbi New York-i gettójába, és a Teen Challenge szolgálat élére állt. Hat évvel később pedig Kaliforniába ment vissza, hogy ott megalapítsa az Outreach for Youth Ministries [Misszió az Ifjúságért] szolgálatot, azóta pedig több mint 21 millió emberhez szólt szerte a világon, s bemutatta őket a Lélek által "Abbá Atyánknak".

Imádság a mai napra
"Atyám, bárcsak úgy ismernélek téged, mint amilyen tisztelettel és jóleső meghittséggel viszonyulunk a valódi édesapánkhoz!"