ISTEN ORSZÁGÁNAK JELLEMZŐI

"Mert Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm."
(A rómaiakhoz írt levél 14. fejezetének 17. verse)Küzdöttél már valaha is azzal az elképzeléssel, hogy Isten országa külsőségen alapszik? Egy vallási irányzat, az egyház vagy az egyén adja a Mennyország kritériumát, és ennek alapján ítéljük meg, ki tartozik az Úr családjába; az eredmény pedig lesújtó lehet! Pál arra intette a keresztényeket, hogy építsék egymást (lásd Róma 14:19). Ehelyett pedig az ítélkezéssel okoztak sebeket egymásnak (14:4). Joe Aldrich írja az Életstílus evangelizáció című műben. "A legalista gondosan felépíti a saját életstílusát, majd követendő példaként akarja az egész keresztény közösség elé állítani."

Pál az evéssel és ivással illusztrálja ezt a problémát. Legyen szó akár a vallás étkezési törvényének, akár az egészséges életmód elvének hibás alkalmazásáról, az eredmény mindig ugyanaz; az emberek sebeket kapnak, mert mások a külsőségre alapozzák az Isten országához való tartozást. A jó étel és ital fontos a maximális fizikai és mentális jóléthez, és befolyásolja a lelki érzékenységet, illetve fogékonyságot is, de végeredményben a Menny nem evés és ivás dolga, "hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm".

A Lélek folyamatosan bizonyságot tesz azoknak, akiket betölt, hogy megváltást nyertek, mert Jézus igazságát nekik tulajdonították. Bár ez az igazság a Szentlélek hatalma által igaz életben nyilvánul meg, de a megváltottak tudják, hogy békességük van Istennel az Úr Jézus Krisztus által. A békesség tudata pedig megingathatatlan belső örömöt ad nekik. Ha elfogadtad Jézust Megváltódnak, köszöntsd ma a Szentlélek örömét az életedben! Ne csüggesszen el a mások által állított követelmény, hanem engedd, hogy a Szentlélek vezessen el téged a teljes igazságra! Amikor megmutatja, most mi a legjobb neked, utasítsd el a kísértést, hogy azt másokra is rákényszerítsd! Engedd, hogy a Szentlélek őket is a maga idejében vezesse el az igazság, a békesség és öröm útjára!

Imádság a mai napra
"Uram, örömmel megyek az úton, amit te választottál a számomra!"