HATALMAS JELEK ÉS CSODÁS DOLGOK

"Jelek és csodás dolgok ereje által, Isten Lelkének ereje által; annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem Krisztus evangéliumát." (A rómaibeliekhez írt levél 15. fejezetének 19. verse)Az apostolok cselekedeteiben legalább tízféle jel és csoda kapcsolódik az evangélium hirdetéséhez. A pogányokat nemcsak a nyelvek ajándékának megnyilvánulása döbbentette meg, de láttak gyógyulási eseteket, látomást, egy halott feltámadását és más csodát is. 14 alkalommal olvasunk arról, hogy jelek és csodás dolgok történtek az örömüzenet hirdetése során, és a kis gyülekezet robbanásszerűen növekedett.

A 19. század közepén a legtöbb egyházban a hitelvi pontokhoz ragaszkodtak, a jelet és csodát viszont kizárták. Amikor a 19. században olyan csodálatos megnyilvánulás történt, mint a gyógyítás és prófétálás, az élvonalbeli felekezetek veszélyesnek és megtévesztőnek bélyegezték ezt. A fiatal prédikátor, James White 1864-ben erőteljes választ írt a vádra, amelyet a Spiritual Gifts 3. és 4. kötetének előszava tartalmaz. "A népszerű egyházakban az ajándéknál többre tartották az emberi tanítást. Mi is magasra emeljük a Bibliát, és azoknak, akik úgy mutatnak be bennünket, mint akik a Biblia helyett a lelki ajándékot választjuk, azt válaszoljuk, hogy nem elégszünk meg a Szentírás egyes részeivel, hanem a Biblia egészét valljuk magunkénak, a teljes Bibliát, az ajándékot és mindent. Egyértelmű, hogy ha az ajándékot fogadnánk el, az lerombolná az emberi hitvallást, s ha a hitvallást fogadnánk el, akkor kizárnánk az ajándékot."

Egyes evangéliumi keresztények a Scofield-Biblia jegyzetei alapján azt mondják, hogy a jelek és csodás dolgok véget értek az 1. század befejeztével. James felesége, Ellen kijavította ezt a téves elképzelést, amikor a Szentlélek arra késztette őt, hogy a jelenről írjon. "Éjszakai látomásban jelenetek vonultak el előttem a nagy reformációs mozgalomról Isten népe között. Sokan dicsőítették Istent. Betegek gyógyultak meg, és más csoda is történt." De aztán a csalás veszélyére figyelmeztetve, ezt írta. "Nemcsak Isten népe között működik majd a csodatévő erő."

Imádság a mai napra
"Uram, nyitott vagyok a jeledre és a csodádra, különösen, ha az az emberek életét változtatja meg, és lelki győzelemről szól."