ERŐTELJES EVANGÉLIZÁCIÓ

"Az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsesség hitető beszédében állt,
hanem a lélek és az erő megmutatásában." (A korintusbeliekhez írt első levél 2. fejezetének 4. verse)John Wimber jazz-zenész volt, amikor 1962-ben megtért. A kaliforniai Friends elnevezésű gyülekezethez csatlakozott, ahol 13 éven keresztül szolgálta az Urat gyülekezeti tagként, majd később lelkészként is. Miután rövid ideig egy szemináriumban tanított, 1977-ben házi imacsoportot indított, ami a Szőlőskert Közösséggé nőtte ki magát. Tíz év alatt gombamód szaporodtak a csoportok a Szőlőskerten belül, és összességében már több mint 40 000 tagot számlál. A Szőlőskert a Lélek ajándékát hangsúlyozza.

Bár az evangéliumi keresztények talán nem értenek egyet mindenben Wimber módszerével vagy teológiájával, az Ige-hirdetéssel kapcsolatos megfogalmazása igen hasonló Pál apostoléhoz. "Az erőteljes evangélizálás az örömhír spontán, a Lélektől indított, hatékony bemutatása, amelyet Isten jelenlétének természetfeletti megnyilvánulása előz meg, és tesz hangsúlyossá."

A nyugati emberek elméje a racionalizmus és a tudományos módszer alapján működik, ezért főként evangélizációs programmal igyekeztünk elérni őket, ami logikus, üzenetközpontú kommunikációt jelent, jó szervezéssel és profi technikai háttérrel. Az eredmény előre láthatóan kiábrándító volt. Ugyanakkor a nem nyugati társadalmi formákban, különösképpen a fejlődő országokban az egyház ugrásszerű növekedése volt tapasztalható, mert ott Pál példája alapján az erőteljes evangélizálást végezték. Vagyis, a lelki ajándékukat használták fel Isten dicsőségére. Az egyik egyszerű módja annak, hogy Pál missziós módszerét kövesd, keresd a lehetőséget, hogy imádkozhass a betegekért a közösségben. Nem kell azt a benyomást keltened, hogy gyógyító vagy, de arról már bizonyságot tehetsz, hogy neked van egy mindenható Istened. Ugyanakkor az egészséges életmód egyszerű elvét is taníthatod, amely szintén a teremtő Atya hatalmas erejét mutatja be.

Imádság a mai napra
"Uram, segíts, hogy ne elégedjek meg az elméleti hittel, hanem támogass a Jézus által bemutatott gyakorlati kereszténység megélésében!"