A LÉLEK MEGKERESZTEL EGY ÜGYVÉDET

"Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, ha nem az ember lelke, amely őbenne van? Azonképpen Isten dolgait sem ismeri senki, hanem csak Isten Lelke."
(A korintusbeliekhez írt első levél 2. fejezetének 11. verse)A Lélek, aki pontosan tisztában van azzal, mit gondol Isten, válaszolt a fiatal ügyvéd, Charles Finney égető kérdésére. Feleletül a bűnvallomására, a könnyére és a buzgó imájára, megkapta "a Szentlélek hatalmas keresztségét". "Anélkül, hogy vártam volna, vagy akár sejtettem volna, létezik ilyesmi, és anélkül, hogy visszaemlékeztem volna, mit is mondott erről bárki is a világon, a Szentlélek ereje úgy áradt ki rám, hogy éreztem, teljesen elárad a testemben és a lelkemben. Éreztem a hatását, mint az elektromos áramot, ahogy újra és újra átjárja a lényemet. Olyan volt, mintha folyékony szeretet hullámai mostak volna át egymás után többször. Nem tudom ezt másként kifejezni. Olyan volt az egész, mint Isten lehelete."

A lenyűgöző erő hatása alatt a Szentlélek közölte Finneyvel, ami Isten gondolata volt felőle. Hirtelen "jelenvaló élményként ismerte fel a hit általi megigazulás tantételét". A szívéből eltűnt a kárhoztatás érzete. Tudta, hogy az Üdvözítő prédikálni hívja el őt. Megtanulta, hogy "az Úr kinyilatkoztatott akaratának azonnal, fenntartás nélkül és visszafordíthatatlanul" kell engedelmeskedni. Lehet, hogy Isten valami mást tervez a számodra, mint amit Finney életéről gondolt el, de ha téged is betölt a Szentlélek ereje, akkor már bizonyosan tudni fogod, mi lesz az.

Imádság a mai napra
"Add nekem a kegyelmedet, drága Uram, hogy emlékezzem arra, a te gondolatod az irányomban mindig jó, sőt, a legjobb, és a te erőddel cselekedni tudom az akaratodat."